Ukrajině i okolním zemím pomáhají i společnosti z AIFP

0
361
Ukrajine
Výzkumný pracovník společnosti Bayer z divize v berlínské laboratoři / Foto: Bayer AG

Darované léky a zdravotnický materiál, finanční podpora i dny volna pro dobrovolnické práce zaměstnancům. I tak pomáhají farmaceutické firmy Ukrajině a jejím sousedním zemím, které přijímají ukrajinské uprchlíky.

Do pomoci Ukrajině se od prvních dnů ruské invaze na jejím území zapojily desítky farmaceutických firem sdružených v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]. Ukrajině i jejím sousedním zemím, které hlavně zajišťují zázemí pro válečné běžence, výrobci uvolňují léčiva, zdravotnický materiál. A buď přímo, nebo prostřednictvím ústředních orgánů či humanitárních organizací do země posílají i finanční podporu.

Jedná se zejména o dary stovek tisíc balení léčivých přípravků, například antibiotik, léčiv proti bolesti, inzulinů, léčiv na nemocnění srdce či očkovacích látek atp, finanční podporu neziskových organizací v řádech desítek milionů eur a darů zdravotnického materiálu,“ přibližuje formy a objem pomoci výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Konstruktivní přístup AIFP zachovám, říká David Kolář

Při zajišťování lékové pomoci u nás Asociace spolupracuje především s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR], které koordinací pomoci týkající se léků a zdravotnického materiálu pověřilo Ministerstvo vnitra ČR.

„Další léková podpora probíhá přes globální centrály společností,“ dodává David Kolář.

AbbVie, Astellas Pharma a Bayer

Tak například: Společnost AbbVie daruje organizacím International Medical Corps a Project Hope jeden milion amerických dolarů na dodávky zdravotnického materiálu na Ukrajinu a pro uprchlíky. Ukrajinské vládě a humanitárním partnerům daruje rovněž léky.

„Podle potřeby zajišťujeme pomoc a finanční podporu našim ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám,“ dodává vedení firmy.

Do pomoci se zapojují i samotní zaměstnanci AbbVie. Prostřednictvím nadace AbbVie Foundation finančně přispívají humanitárním organizacím působícím přímo na Ukrajině. Nadace darovanou částku vždy zdvojnásobí.

Přestaňte útočit na zdravotníky, vyzvala Rusko WHO

Společnost Astellas věnuje 10 milionů jenů dětskému fondu OSN na podporu humanitárních aktivit na Ukrajině. Kromě toho pracuje na další podpoře lidí postižených krizí na Ukrajině. Společnost se snaží zajistit přístup ukrajinských pacientů k léčivým přípravkům.

Německá společnost Bayer v reakci na konflikt na Ukrajině zřídila Bayer fond s částkou 3 miliony eur. Financuje z ní humanitární pomoc přímo na Ukrajině i v okolních zemích. Na okamžitou pomoc po prvním dni útoku na Ukrajinu firma Bayer obratem uvolnila 300 tisíc eur. Na začátku března pak na žádost ukrajinského ministerstva zdravotnictví zaslala do země zásilku s antibiotiky a sterilními zdravotnickými potřebami.

Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb

Společnost Biogen dosud podpořila Ukrajinu částkou přes 400 tisíc amerických dolarů. Do pomoci se zapojují i čeští zaměstnanci Biogenu.

Firma Boehringer Ingelheim v reakci na válku na Ukrajině nabízí svým zaměstnancům v Evropě až deset dobrovolnických dnů na pomoc tam, kde je třeba.

„V prvních dnech války jsme organizacím poskytujícím pomoc v nouzi věnovali první finanční dar ve výši 2,5 milionu eur a zahájili jsme průběžné a trvalé darování léků na Ukrajinu,“ uvádí zástupci společnosti k další pomoci Ukrajině.

MZ ČR zřizuje UA Pointy a pomoc chystají i lékárny

V následujícím roce výrobce věnuje pravidelnou měsíční platbu ve výši jeden milion eur polské a německé organizaci Červeného kříže.

Společnost Bristol Myers Squibb prostřednictvím Bristol Myers Squibb Foundation podpořila humanitární organizace částkou přes 1,2 milionu amerických dolarů. Sumu rozdělila mezi Save the Children, International Rescue Committee, Americares, Direct Relief International a další organizace. Do pomoci se finančně zapojili i zaměstnanci.

„Nadace jejich štědrost podpoří speciálním globálním programem, v jehož rámci budou jejich příspěvky dále navýšeny,“ uvedl prezident Bristol Myers Squibb Foundation John Damonti s tím, že zaměstnanecké dary firma navýší o částku ve stejné výši a poskytne ji organizaci Save the Children.

Gilead Sciences, GSK, IPSEN

Nadace Gilead Foundation věnuje 3 miliony dolarů humanitárním organizacím USA for UNHCR [UN Refugee Agency], UNICEF USA a International Medical Corps, které poskytují pomoc lidem na Ukrajině. Zaměstnanci firmy vybrali dalších 330 tisíc amerických dolarů.

Česká pobočka společnosti věnuje zemi léky za 5,5 milionu korun pro léčbu pacientů s HIV. Zároveň poskytla jednorázovou finanční podporu České společnosti AIDS pomoc, z. s., pro zajištění léčby HIV pozitivních pacientů ukrajinské národnosti.

První větší závoz léků z Česka již zamířil k polské hranici

Společnost GSK pak v součtu věnovala 3,25 milionu liber Červenému kříži a organizaci Save the Children. Společnost dále darovala 250 000 liber organizaci Crown Agents [nevládní organizace přes 20 let spolupracuje s ukrajinským ministerstvem zdravotnictví, pozn. red.] na financování 2 500 lékařských traumatologických souprav.

Zaměstnanci GSK darovali organizaci Save the Children a Červenému kříži přes 230 000 liber, které společnost GSK dorovná. Společnost dále daruje antibiotika, léky na astma a léky proti bolesti. Darování léčivých přípravků se uskutečňuje prostřednictvím nevládní společnosti Direct Relief. GSK nyní jedná s organizací UNICEF o dodávkách dětských vakcín do Polska, to kvůli vysokým počtům uprchlíků.

Společnost Ipsen daruje 1,5 milionu eur prostřednictvím sdružení Tulipe a Červený kříž. Tulipe je distributor léčiv s humanitárním posláním schváleným francouzskou Národní agenturou pro bezpečnost léčiv. Navíc individuální finanční pomoc od zaměstnanců společnost zdvojnásobila a odeslala na účet velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Lilly, Lundbeck, Merck

Společnost Lilly věnuje Ukrajině inzulin prostřednictvím americké neziskové organizace Project Hope za 7,5 milionu amerických dolarů. Lidé z Project Hope nyní pobývají na Ukrajině a dodávají základní léky a zdravotnický materiál tamním obyvatelům.

Společnost Lilly zajišťuje dodávku přípravku k léčbě komplikací onemocnění covid-19 za 1,8 milionu amerických dolarů. Nadace Lilly Foundation pak poskytuje dva shodné finanční příspěvky v celkové výši půl milionu amerických dolarů organizacím Direct Relief a Americares. Nadace Lilly také dorovná finanční dary zaměstnanců společnosti Lilly až do výše dalšího půl milionu amerických dolarů.

Společnost Lundbeck věnovala Dánskému červenému kříži 10 milionů dánských korun [cca 1,5 milionu amerických dolarů] a zároveň pomáhá s mimořádnými dodávkami léků na Ukrajinu. To například ve spolupráci s Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Opařanech.

Běžence z Ukrajiny přijímá i dětská psychiatrie Opařany

Do pomoci na Ukrajině se zapojila i společnost Merck, která Německému červenému kříži zaslala dva miliony eur. Jeden milion z této částky míří přímo od rodiny Merckových. Dodejme, že léková pomoc je koordinována z německé centrály společnosti. Na lokální úrovni společnost rozhodla o poskytnutí darů prostřednictvím společnosti Člověk v tísni.

Novartis, Novo Nordisk, Pfizer

Společnost Novartis lidem na Ukrajině a uprchlíkům v příhraničních oblastech dodala přes 600 tisíc balení antibiotik, léků proti bolesti, kardiovaskulárních a onkologických léčivých přípravků. Novartis dále poskytl finanční dar ve výši 3 milionů amerických dolarů charitativním organizacím na podporu uprchlíků a lidem v pohraničí.

„Zároveň společnost Novartis dbá na dodržování mezinárodních sankcí uvalených na Rusko,“ upozorňuje vedení společnosti.

Zavedla soubor opatření, která pozastavují kapitálové investice, reklamy v médiích a dalších propagačních aktivit v Rusku. Přestože je Novartis odhodlán zajistit přístup ke svým lékům v Rusku, pozastavuje tam nové klinické studie a přijímání nových účastníků do stávajících studií.

Testování léčiv v Česku nevylučuje ani uprchlíky

Nadace Novo Nordisk již věnovala 55 milionů dánských korun [přibližně 7,4 milionu eur]. Z toho 5 milionů dánských korun [přibližně 700 tisíc eur] Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky [UNHCR]. Novo Nordisk zavedl informační linku pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče k dostupnosti léků.

Nadace společnosti Pfizer prozatím poskytla dva miliony amerických dolarů v rámci humanitárního grantu pro Úřad vysokého komisař pro uprchlíky OSN, Americký červený kříž, International Medical Corps a Mezinárodní záchranný výbor [The IRC].

„Všechny tyto organizace působí v první linii a podporují řešení krizových priorit na Ukrajině, stejně jako okamžité potřeby uprchlíků v okolních zemích,“ uvádí vedení firmy.

Společnost zahájila finanční sbírku „Humanitární katastrofa na Ukrajině“. Vybraný obnos Pfizer zdvojnásobí a rozdělí mezi organizace působící v místě konfliktu, konkrétně UNICEF, International Rescue Committee, Save the Children, American Red Cross, CARE, Nova Ukraine a Sunflower of Peace.

Společnost darovala téměř 700 000 dávek antibiotik, antifibrinolytik a onkologických léků.

Roche, Servier, Sobi a Takeda

Společnost Roche hned v první dnech konfliktu darovala Ukrajině 150 000 balení Rocephinu. Důležitého antibiotika na léčbu bakteriálních infekcí, jež patří na seznam základních léčiv Světové zdravotnické organizace [WHO].

Uprchlíkům Roche pomáhá při zajištění pokračování léčby svými přípravky. Pro pacienty a zdravotnické pracovníky na Ukrajině nebo z Ukrajiny zřídila vícejazyčnou celosvětovou informační a podpůrnou nonstop linku +36 146 182 58. Česká pobočka společnosti Roche věnovala Českému červenému kříži jeden milion korun.

Červený kříž varuje před zneužíváním červeného kříže

Společnost Servier zřídila “Fond solidarity s Ukrajinou”, do kterého věnovala 700 000 eur. Lokální pobočka společnosti Servier již darovala 500 000 korun neziskovým organizacím Člověk v tísni a Post Bellum.

Společnost Sobi se do pomoci Ukrajině zapojila darováním jednoho milionu švédských korun Červenému kříži.

Společnost Takeda vyjádřila svou podporu Ukrajině příspěvkem ve výši 300 milionů jenů [cca 2,6 milionu amerických dolarů] Mezinárodní federaci společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Daruje rovněž léky nemocnicím poskytující péči pacientům na Ukrajině i běžencům v sousedních zemí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here