Přeočkování si dospělí hlídají sami, upozorní je i praktik

0
2102
dospeli
Foto: Pixabay.com

Termíny pro přeočkování si dospělí hlídají sami. Některé upozorní i praktický lékař. Mnozí z nich už totiž používají softwary a aplikace, které na blížící se čas přeočkování upozorní. Dospělí nejčastěji zapomínají na tetanus.

Termíny pro přeočkování a podmínky podání dané očkovací látky sleduje obecně u každého svého registrovaného pacienta praktický lékař. Což je i jeden z důvodů, proč si vyhledat svého stálého praktika. A také myslet na preventivní prohlídky u něj, které navíc v plné výši jednou za dva roky hradí zdravotní pojišťovny.

„Dodržování termínů a podmínek pro očkování sleduje podle dokumentace pacienta jeho registrující praktický lékař, který by měl mít přehled o celém vakcinačním procesu,“ potvrzuje na svých webových stránkách Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

O očkování se mají starat i sami pojištěnci

Upozorňuje zároveň, že termíny a proočkovanost svých klientů zdravotní pojišťovny nesledují. Taková služba není za stávajících podmínek ani reálná už kvůli tomu, že pojištěnci mohou zdravotní pojišťovnu jednou do roka i měnit. Přičemž čerpaná zdravotní péče, v tomto případě očkovací látka a její podání, zdravotnické zařízení vykazuje té pojišťovně, u níž je daný klient právě registrovaný.

„Do problematiky navíc ještě vstupují úrazy či případné operační zákroky, kdy je povinnost přeočkování proti tetanu. Což znamená další možný individuální posun v termínu očkování,“ dodává VZP ČR.

Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování

Přičemž lékaři si zdravotní dokumentaci daného pojištěnce při poskytování dalších zdravotních služeb, třeba i v jiném zařízení, předávají. Navíc, jak tuzemské pojišťovny upozorňují, každý by měl přistupovat ke svému zdraví zodpovědně a termíny pro přeočkování či podání základního očkování si sám hlídat. Stejně jako svému praktickému lékaři předávat veškeré lékařské zprávy z jiných zdravotnických zařízení, třeba od specialisty, pohotovostní služby a po hospitalizaci.

Dospělí zapomínají na přeočkování proti tetanu

K často opomíjenému přeočkování v již dospělém věku u nás patří podání posilovací dávky proti tetanu. Proti němu se očkují děti ve dvou měsících věku. Očkovací látka je součástí hexavakcíny, která chrání i proti záškrtu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a přenosné dětské obrně. Základní očkování se provede dvěma dávkami v průběhu prvního roku života dítěte s odstupem dvou měsíců. Třetí dávku zdravotník dítěti podává mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte.

Přeočkování, a to už jen vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, se pak provede v době od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte. Následuje přeočkování od dovršení 10. do 11. roku a pak mezi 25. a 26. rokem.

Další přeočkování proti samotnému tetanu následuje u očkovaných osob vždy po každých 10 až 15 letech.

Dospělí v Česku zapomínají na přeočkování proti tetanu

Dospělí bez zmíněného očkovacího schématu dostávají základní očkování proti tetanu třemi dávkami vakcíny. Druhá dávka se podává s odstupem šesti týdnů od první. A třetí pak zdravotník aplikuje za 6 měsíců po druhé dávce.

Zdravotní pojišťovna vakcinaci proti tetanu v plné výši hradí rovněž při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, u nichž hrozí nebezpečí onemocnění tetanem. Preventivně pak i před některými léčebnými výkony, jako jsou operace na tlustém střevě nebo konečníku.

Očkování lékaři od ledna 2022 evidují elektronicky

Zlepšit přehled o podaných vakcínách má od ledna 2022 spuštěná aplikace systému eRecept, kterou spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL], elektronický očkovací průkaz neboli eOčkování. Hlavní výhodou aplikace je podle lékařů i zástupců ministerstva zdravotnictví jednotný a dostupný přehled o všech podaných vakcínách.

Všechna očkování bude nově evidovat systém eOčkování

Do eReceptu, tedy i eOčkování si rodiče přidávají i své děti. Upozornění na blížící se termín vakcinace pak přijde i pro dětská očkování. Nahlížet do záznamů o očkování půjde stejně jako v lékovém záznamu pacienta v systému eRecept. Do něj se lidé přihlašují:

  • Bankovní identitou přes zabezpečený portál NIA
  • Prostřednictvím NIA ID [dříve jméno, heslo a SMS kód]
  • eObčankou
  • Čipovou kartou Starcos od První certifikační autority
  • Přes systém MojeID nebo mobilní klíč eGovernmentu

O papírový výpis ze systému eRecept týkající se eOčkování lidé žádají v lékárnách, u svých lékařů nebo na veřejných kontaktních místech Czech Point, vždy za poplatek.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here