ČR v Radě EU navrhne společný plán na vzácné nemoci

0
367
vzacne_nemoci
Sál v budově zvané Europa v Bruselu, ve kterém se konají zasedání Rady EU a dalších subjektů. / Foto: Rada EU

V době českého předsednictví Radě EU chce Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] pracovat na Evropském plánu pro vzácná onemocnění. Zlepšit by měl přístup k lékům na vzácné nemoci pro všechny občany EU. A MZ ČR má i další plány.

V době šestiměsíčního předsednictví v Radě EU Česko naváže na práci Francie především na hotovém Evropském plánu pro boj s rakovinou. Na české reprezentaci bude uvést tento onkologický program do praxe, jak potvrdil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

„Prioritou českého předsednictví je onkologický program…, který pomůže všem občanům ČR i občanům EU,“ řekl ministr Válek.

Jakub Dvořáček: Předsednictví bude hlavně o koordinaci

Česko se tak při své druhém předsednictví zaměří na zlepšení dostupnosti léků na onkologická onemocnění tak, aby se všem občanům v EU dostávaly tyto léky ve stejný čas. Dle ministra by se nemělo stávat, že ve větších zemích EU dostane pacient léčivý přípravek dříve než například český pacient. Co do počtu obyvatel je Česká republika na devátém místě ze 27 členských zemí EU.

Evropský plán pro vzácné nemoci

A obdobný program jako je Evropský plán pro boj s rakovinou by chtělo Česko v době svého předsednictví diskutovat i v oblasti vzácných onemocnění. Stejně tak se v něm plánuje zaměřit na rovnoměrnou dostupnost léků na vzácně se vyskytující nemoci.

Rádi bychom se zaměřili na zvýšení dostupnosti léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními a diskutovali o možnosti začít pracovat na Evropském plánu pro vzácná onemocnění,” potvrdil ministr zdravotnictví.

Sdílení zdravotních údajů v EU čeká ještě dlouhá cesta

První kroky s návrhy MZ ČR směrují k zástupcům Evropské komise. Možnosti vzniku Evropského plánu pro vzácná onemocnění proberou odborníci i na říjnové Konferenci k tématu dostupnosti léčby vzácných onemocnění nazvané „Towards a New European Policy Framework: Building the Future Together“, která se bude konat v Praze [25. – 26. října]. Příležitost věnovat se tématu bude i na neformálním jednání ministrů zdravotnictví v Praze, jež je v plánu na začátek září.

Priority českého předsednictví EU v oblasti zdravotnictví:
 • Onkologie
 • Dostupnost léčby vzácných onemocnění
 • Očkování
 • Posílení globální role EU v oblasti zdraví
 • Ukrajina jako průřezové téma

Mimo onkologii a vzácné nemoci se plánují čeští zástupci ve zdravotnictví věnovat také očkování, to nejen proti covid-19. V listopadu tak v Praze proběhne konference k očkování, jež se má dle Válka ponejvíce zaměřit na zvýšení důvěry v očkování a boj s fake news. České předsednictvo chce i posílit globální roli EU v oblasti zdraví a více spolupracovat se zástupci Světové zdravotnické organizace [WHO]. A zaměří se také na dopady války na Ukrajině a dostupnost zdravotní péče pro ukrajinské uprchlíky v Česku.

Nejen vzácné nemoci, ale i vakcíny proti covidu-19

Ještě letos by mělo dojít k otevření diskuze s farmaceutickými firmami ohledně změn ve stávajících smlouvách na dodávky vakcín proti covidu-19. Především pak s firmami Pfizer/BioNTech a Moderna. Česko chce společně s ostatními unijními zeměmi prosadit změny, které by zamezily zbytečné nadprodukci očkovacích látek navíc ve složení, které nereflektuje cirkulující mutaci či varianty koronaviru.

„Naše představa je taková, že nebudou zbytečně vyráběny očkovací látky, o které není zájem. Je to neekologické, neekonomické a v dnešní době neobhajitelné,” řekl Válek.

Situace s přebytkem vakcín proti covidu je neudržitelná

Občané EU by navíc dle smluvních ujednání měli mít nárok na očkování, jež je ochrání proti poslední variantě viru. Očkovací látky by se měly obnovovat alespoň každý rok, dodal ministr. Vyvarovat se chce EU dlouhodobým závazkům určitého objemu vakcín.

Legislativní návrhy v době českého předsednictví

Nařízení k Evropskému prostoru pro zdravotní data

 • Cíl předsednictví: předložit na prosincové Radě EPSCO zprávu o pokroku

Návrh nařízení ke krvi, tkáním a buňkám

 • Revize směrnice o krvi a směrnice o tkáních a buňkách – jedno ucelené nařízení
 • Předložení v červenci; cíl předsednictví: předložit na prosincové Radě EPSCO zprávu o pokroku

Nařízení k poplatkům EMA

 • Předložení v září; cíl: předložit na prosincové Radě EPSCO zprávu o pokroku

Nelegislativní návrhy v době českého předsednictví

Závěry Rady k očkování

 • Průřezové téma předsednictví
 • Nejen covid-19, ale především důvěra v očkování, ponaučení se z chyb a směřování k prohloubení spolupráce

Doporučení Rady ke screeningu onkologických onemocnění

 • Návrh předloží Komise, úkolem ČR bude najít shodu na úrovni Rady a přijmout doporučení

Posílení globální role EU v oblasti zdraví

 • ČR povede jednání o společné pozici EU při vyjednávání nového mezinárodního nástroje k prevenci pandemií a připravenosti na ně , který připravuje WHO.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here