Reineltová z Parent Projectu je Osobností neziskového sektoru

0
377
Jitka_Reineltova
Jitka Reineltová / Foto: Parent Project

Vítězkou soutěže Osobnost neziskového sektoru se letos stala ředitelka pacientské organizace Parent Project Jitka Reineltová. Parent Project zastupuje rodiče dětí se svalovou distrofií a dalšími nervosvalovými nemocemi.

Ocenění uděluje Asociace nestátních neziskových organizací [ANNO]. Parent Project patří k jedné z nejdéle fungujících pacientských organizací v Česku. Dlouhodobě pak dosahuje dobrých výsledků v prosazování zájmů svých členů. Jitka Reineltová se v organizaci věnuje převážně finančnímu a projektovému řízení. Spolu se svými kolegy ze spolku založila tým terénní podpory rodin a kontaktní centrum pro pečující.

„Já to beru jako ocenění všech pečujících v této zemi,” řekla Jitka Reineltová s viditelným pohnutím, když přebírala své ocenění.

Svalová dystrofie ohrožuje i ženy, hlavně ty pečující

Jitka Reineltová je členkou několika pracovních skupin na ministerstvu zdravotnictví. Do neziskového sektoru jí, jak sama říká, přivedla osobní zkušenost matky dítěte se svalovou distrofií, kdy zjistila, jak obtížná je situace těchto dětí a jejich rodin.

Pečuje o syna se svalovou dystrofií. Dovolená ji ale neláká

„Já jsem se rozhodla, že něco bude jinak,” uvedla s tím, že úsilí vložené do věci se projevilo ve zlepšení kvality života dětí se svalovou distrofií i jejich rodičů.

Ocenění nezískala jen Reineltová, ale i další osobnosti

Dalšími oceněnými se stali fyzioterapeutka a odbornice na poškození míchy Lenka Honzátková z Centra Paraple a předseda správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Vojtěch Sedláček.

Lenka Honzátková z Centra Paraple vystudovala fyzioterapii a tělesnou a pracovní výchovu pro tělesně postižené. Centrum Paraple pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a Honzátková v něm působí jako metodik spinální problematiky.

„Pro nás je klient, který začne fungovat v každodenním životě, ta největší radost,” řekla při udílení cen fyzioterapeutka.

Pacientským organizacím nechtějí dát peníze pojišťovny ani stát

Honzátková ostatním zástupcům neziskových organizací popřála, ať se nenechají ničím zaskočit, ani nedostatkem peněz. Vojtěch Sedláček citoval z kázání O dobročinnosti filozofa a matematika Bernarda Bolzana.

„Mýlíme se, jestliže nás uspokojuje již to, že obnos, který ročně věnujeme na chudé, je sám o sobě značný,“ uvedl.

Ocenění za celoživotní přínos neziskovému sektoru obdržela první ředitelka obecně prospěšné společnosti Magdaléna Martina Berdychová. Organizace pomáhá lidem bojujícím se závislostmi.

Ocenění dostanou láhev vína a pamětní listy

První tři ocenění i další finalisté obdrželi pamětní listy a láhev vína. Mezi finalisty byla i Petra Adámková ze spolku Alfa Human Service, který podporuje lidi pečující o blízké.

Diakonie ČCE: Pečující lidé ustláno na růžích nemají

Ocenění dále získal Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina nebo ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec. Mezi finalisty se dostala i někdejší Miss World a zakladatelka nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. Její nadace se zaměřuje na pomoc seniorům. Pamětní list obdrželi také Pavlína Novotná ze vsetínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické, Roman Suda z Českého paralympijského výboru a Leona Zemanová z organizace Betánie – křesťanská pomoc.

Diakonie ČCE nabízí pomoc pečujícím lidem

Ocenění v minulosti získali například pracovnice domácí zdravotní a hospicové péče uherskobrodské Charity Martina Marečková, terénní pracovník a lektor protidrogové prevence Kamil Podzimek nebo propagátorka registru dárců kostní dřeně Zdenka Wasserbauerová.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here