Elektronické cigarety přitahují stále více mladých

0
328
cigarety
Foto: Pixabay.com

Čtvrtina kuřáků elektronických cigaret v Česku připadá na mládež ve věku 15 až 24 let. Ve srovnání s předchozími lety vzrostl podíl mladých uživatelů e-cigarety více než dvojnásobně. Přibývá i mladých, kteří před e-cigaretou vůbec nekouřili.

Údaje o uživatelích tabákových výrobků přináší každoroční šetření o užívání tabáku a alkoholu v České republice [NAUTA] Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Výsledky studie ukazují na zneklidňující nárůst obliby elektronických cigaret u v šetření nejmladší věkové skupiny 15 až 24 let. Právě ta totiž tvoří největší podíl uživatelů elektronických cigaret, a to 24,9 procenta. To je v porovnání s předchozími roky více než dvojnásobný nárůst. Jak ale upozorňuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá, i elektronické cigarety škodí zdraví, jsou toxické a vzniká na nich závislost.

„Ve skutečnosti tyto produkty nejsou neškodné a mohou vystavit uživatele vyšším hladinám některých toxických látek. Navíc pokud obsahují nikotin, vzniká na jejich užívání velmi rychle závislost. Spotřeba nikotinu, zejména u dětí a dospívajících, má škodlivé účinky na vývoj mozku,“ potvrzuje.

K rozvoji demence a deprese přispívá kouření cigaret

Připomíná, že společně s tím, jak roste tlak na kontroly a opatření týkající se užívání tabáku, tak se jeho výrobci snaží na trh uvádět stále novější alternativy tabákových výrobků. Příkladem jmenuje zahřívaný tabák, nikotinové sáčky nebo právě elektronické cigarety. Přičemž je často propagují jako méně toxické a bezpečnější náhrady ke klasickým cigaretám. Ze slov Nejedlé ale vyplývá, že to zdaleka není 100% pravda.

I e-cigarety kouří častěji muži než ženy

Loni v Česku užívalo elektronické cigarety alespoň jednou do měsíce 10,2 procenta v šetření dotazovaných osob. V meziročním srovnání jde rovněž o nárůst, v tomto případě o 2,8 procenta [v r. 2021 to bylo 7,5 %]. Denně užívá elektronickou cigaretu 5,1 procenta osob, o něco více muži než ženy.

Podíl uživatelů elektronických cigaret nerostl loni pouze u nejmladší kategorie 15 až 24 let, ale také u starších ročníků. Konkrétně u věkové kategorie 25 až 44 let o 2,7 procenta. Dále u kategorie 45 až 64 let o 1,3 procenta a u nejstarší věkové kategorie o 0,2 procenta.

Aktuální meziroční srovnání uživatelů elektronických cigaretu ukazuje na další nedobrý vývoj. A tím je, že přibylo jejich uživatelů, kteří dříve nekouřili klasické cigarety. Tedy nejde o uživatele, kteří se snaží s kouřením pravděpodobně skoncovat a klasické cigarety si nahrazují jinou alternativou. Zatímco v roce 2021 zaujímal podíl uživatelů e-cigaret, kteří dříve nekouřili klasické cigarety, 28,2 procenta, tak v roce 2022 už jich bylo 37,9 procenta.

„K nárůstu podílu došlo zejména u věkové kategorie 15–24 let [37,5 % v roce 2021 vs. 52,1 % v roce 2022], u níž jej můžeme vypozorovat již od roku 2019,“ přibližuje trend SZÚ.

Rakovina plic v mnoha případech metastazuje do mozku

Stejně tak ale došlo k nárůstu uživatelů e-cigaret, kteří jsou bývalými kuřáky klasických cigaret. To z 19,3 procenta v roce 2021 na 27,7 procenta v roce 2022. Podíl respondentů, kteří užívají elektronické cigarety a současně kouří cigarety klasické, naopak klesl. To z 52,5 procenta v roce 2021 na 34,5 procenta v roce 2022.

Klasické cigarety kouří čtvrtina populace

Nikterak se loni nezměnila situace v užívání klasických cigaret, kdy stejně jako v předchozích letech i v roce 2022 kouřilo tabákové výrobky, většinou klasické cigarety, ale i dýmky, doutníky, doutníčky a vodní dýmky 24,4 procenta lidí starších 15 let. Denně je kouří 20,6 procenta mužů a dvanáct procent žen.

Zdraví se zlepší už 20 minut od poslední cigarety

Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je podle zjištění SZÚ jen nepatrný. Denní kuřáci obvykle vykouří patnáct až 24 cigaret denně. Mezi všemi kuřáky vykouří muži v průměru přibližně o tři cigarety denně více než ženy. Podíl kategorie se spotřebou méně než pět cigaret za den je vyšší u žen než u mužů, zatímco spotřeba 25 a více cigaret denně je u mužů mnohem častější než u žen.

V porovnání let 2021 a 2022 stoupl podíl kuřáků, kteří průměrně vykouří 25 a více cigaret denně [2,9 % vs. 5,6 %]. Nejvíce silných kuřáků je ve věku 45 až 64 let [9,8 %].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here