Úhrada anestezie při ošetření zubů má jasná pravidla

0
9996
pri_osetreni
Foto: Pixabay.com

Celkovou anestezii a analgosedaci, tedy zklidnění pacienta pomocí léků, uhradí zdravotní pojišťovny při ošetření zubů vybraným pacientům, třeba s psychickým onemocněním. Úhrady sedace pro dětské pacienty jsou komplexnější.

Ošetření zubů i pro dospělé pacienty často bývá noční můrou. Proto si při několikaminutovém ambulantní zákrok v křesle stomatologické praxe, nechávají pacienti od zubního lékaře podat lokální anestezii neboli místní znecitlivění ošetřovaného zubu. Dobrá zpráva je, že tento druh anestezie pacientovi zaplatí jeho zdravotní pojišťovna. Pokud s ní má tedy daný stomatolog uzavřenou smlouvu. Místní znecitlivění zaplatí pojišťovna například při trhání zubu, ošetření kořenových kanálků či hlubokých zubních kazů.

„V některých případech je ale nezbytné zubní ošetření provést s ohledem na prováděný zákrok či celkový zdravotní stav pacienta v analgosedaci nebo celkové anestezii,“ upozorňuje na další způsoby znecitlivění či uspání při zubním ošetření mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

V těchto případech už jsou indikace pacientů, kterým ošetření, respektive sedativum a jeho podání zaplatí zdravotní pojišťovny, výrazně striktnější. Obecně lze podle Plívové říci, že je pojišťovna uhradí těm pojištěncům, které nemůže stomatolog ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékařství. V praxi jde o pacienty s onemocněním, které znemožňuje běžné ošetření při vědomí, třeba s neurologickou nebo psychiatrickou diagnózou.

Jaké jsou podmínky úhrad

„Podmínkou úhrady je, že se jedná o smluvního poskytovatele zdravotních služeb. Výkony nelze ze zdravotního pojištění hradit, pokud mají být provedeny na žádost pacienta. Například z důvodu strachu z ošetření,” upozorňuje na podmínky úhrady Plívová.

Zubní výrobky mohou lidé reklamovat, ale plombu ne

Pomocí analgosedace navodí lékař u pacienta stav klidu, zbaví ho strachu a stresu ze zubního ošetření. To díky podání kombinace analgetik a sedativ, čímž dojde i k uvolnění svalů. Na rozdíl od celkové anestezie při analgosedaci nedochází k bezvědomí pacienta. Ten při analgosedaci zjednodušeně řečeno „jenom pospává“.

Evropané v péči o dutinu ústní zaostávají za světem

Jak upozorňuje Viktorie Plívová, za ambulantní ošetření pacientů v analgosedaci nebo celkové anestezii zdravotní pojišťovna bonifikuje zubní praxe navázané na fakultní a krajské nemocnice. Zvýhodněním chce zajistit dostupnost zdravotní péče pro pacienty, které nemohou ambulance v běžném režimu s ohledem na jejich zdravotní stav ošetřit.

Úhrada sedace při ošetření dětských pacientů

Podstatně otevřenější jsou zdravotní pojišťovny v úhradách sedace pro dětské pacienty. Při ambulantní péči o zuby mohou lékaři s osvědčením v pedostomatologii podat dětem ve věku od tří let do 15 let lék midazolam. Anebo připravenou směs rajského plynu a kyslíku, to dětem od čtyř až do patnácti let.

„Sedace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v indikovaných případech dětem do dosažení 15 let, pokud je nelze ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékaře,“ dodává mluvčí.

Bílé zubní plomby hradí pojišťovny jen dětem a ne vždy

Ošetření pomocí sedace dětem zdravotní pojišťovny uhradí při uzavřené smlouvě mezi pojišťovnou a poskytovatelem. A dále za předpokladu, že k podání zmíněných léků splňuje pracoviště personální a technické vybavení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here