Masarykova univerzita má centrum pro vývoj léků na vzácné nemoci

0
234
vzacne
Foto: Pixabay.com

Na brněnské lékařské fakultě Masarykovy univerzity vzniká centrum CREATIC zaměřené na výzkum a vývoj léků na vzácné nemoci. Jeho vedení se ujme přednostka Farmakologického ústavu MED MUNI Regina Demlová.

Vědecký tým Reginy Demlové se zabývá vývojem léků na vzácná onemocnění dlouhodobě. V posledních letech se mu podařilo vyvinout účinné terapeutikum na vzácná nádorová onemocnění postihující hlavně dětské pacienty. A dále i na nemoc epidermolysis bullosa známou jako nemoc motýlích křídel. Nyní získala práce vědců podporu také v podobě mezinárodního projektu CREATIC.

„Jako rektor Masarykovy univerzity jsem hrdý, že zrovna naše instituce může být u takto unikátního projektu, který má za cíl pomáhat a dávat naději na život,“ řekl rektor Martin Bareš při zahájení [19.9.] projektu v Mendelově refektáři v Augustiniánském opatství na Starém Brně.

Podle rektora plní projekt CREATIC všechny role, v nichž univerzita působí. A to vzdělávací, výzkumnou, a to na úrovni mezinárodního srovnání. A i třetí roli, kterou je společenská prospěšnost.

„Z poznatků mají prospěch ti, kteří to nejvíce potřebují. Výsledky projektu ovlivní jednotlivé pacienty a mohou pozitivně změnit život jim i jejich rodinám,“ dodal rektor Bareš.

Centrum CREATIC cílí na vývoj léků na vzácné nemoci

Nově vznikající centrum CREATIC [Central European Advanced Therapy and Immunology Centre] bude sídlit v pavilon C03 v bohunickém Univerzitním kampusu. Budovu nejprve čeká přestavba, která započne příští rok v únoru a skončí v roce 2025.

Centrum naváže spolupráci s akademickými a klinickými pracovišti v Německu a Dánsku. To je dobrá zpráva i pro pacienty, jelikož touto spoluprací získají přístup k léčivým přípravkům vyvinutým německým institutem Frauenhofer IZI. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou univerzity v Lipsku a Kodani. Dánští partneři centru CREATIC nabídnou odborné znalosti v oblasti legislativy, práce s daty a etiky ve vývoji genových terapií.

Genová terapie přináší naději i obavy zároveň

Vedením centra pověřila fakulta přednostku brněnského Farmakologického ústavu Reginu Demlovou, jejímuž týmu se podařilo vyvinout léčivé přípravky na vzácné nádorové onemocnění u dětí a na nemoc motýlích křídel.

„Umožňují velmi přesně a cíleně léčit právě vzácná onemocnění a je možno je vyrábět v malém rozsahu pro omezený počet pacientů,“ uvedla k lékům Regina Demlová.

Ve vývoji dalších léků naváží vědci právě na výsledky práce u těchto dvou preparátů. A to již v době přestavby pavilonu v příštím roce.

„Budeme vysoce personalizovaně pracovat s každým pacientem. Protože léky pocházejí z látek získaných z jeho vlastních buněk,“ vysvětlila docentka Demlová princip aktivace a stimulace vlastního pacientova imunitního systému.

Protinádorová vakcína vyvinutá brněnskými farmakology zachránila život dnes devítiletého Daniela. Tomu nedokázala s nádorem mozku pomoci klasická chemoterapie.

Vývoj léků na vzácná onemocnění na akademické půdě

Skutečnost je, že genová léčba je velmi nákladná a finanční nároky rostou i tím, jak se zlepšují diagnostické možnosti, s nimiž zároveň narůstá i počet pacientů. Z pohledu farmaceutického průmyslu jde však o relativně malý trh. Což se odráží i v investicích do vývoje léků na vzácná onemocnění.

„V případě vzácných onemocnění se domnívám, že výzkum, vývoj a výroba léčiv na akademické půdě bude nezbytným doplňkem k činnosti farmaceutického průmyslu, pro který není kapacitně a ani ekonomicky možné vyvíjet všechna léčiva pro rychle narůstající počet velmi vzácných onemocnění,“ uvedl děkan MED MUNI Martin Repko.

Inovativní léčba si žádá změny v úhradách z pojištění

S jeho slovy souhlasí i Demlová. I podle ní výroba a vývoj léčiv na nekomerční bázi je jednou z cest, jak zajistit dostupnost těchto léků za udržení stability veřejných rozpočtů.

Na vystavění a provoz centra získala Lékařská fakulta na šestileté období evropský grant z výzkumného a inovačního programu Teaming Horizon Europe ve výši 15 milionů eur [cca 360 mil. Kč]. Peníze poslouží na vybudování vědeckého týmu, managementu centra a vlastní provoz. Další zhruba půl miliardu korun načerpá centrum z národních zdrojů Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato podpora půjde na úpravu prostor v univerzitním kampusu a na pořízení nových technologií.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here