Datová základna pro vzdělávání zdravotníků má být příští rok

0
590
vzdelavani
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Datovou základnu pro administraci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví chce mít Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] hotovou v polovině příštího roku. Pilotní projekt pak spustí v druhé polovině roku 2025.

Práce na digitalizaci veškerých úkonů v oblasti postgraduálního vzdělávání zdravotníků na IPVZ začaly letos na jaře. Nyní je hotová procesní a datová analýza akreditačního, specializačního a nástavbového řízení. A chystá se vypsání tendru na dodavatele informačního sytému.

„Proces elektronizace agent Institutu postupuje přesně podle plánu. Přípravná fáze informačního systému ´Administrátor´, spuštěná v dubnu letošního roku, počítá s tím, že základní platforma bude hotová již v létě 2024,“ říká ředitelka IPVZ Irena Maříková.

Pilotní provoz plánuje Institut spustit ve druhé polovině roku 2025. Do informačního systému se postupně v několika následujících měsících nahrají jednotlivé moduly. Mezi ty prvně implementované má podle Ireny Maříkové patřit modul akreditací.

„Rozhodli jsme se, že začneme s modulem akreditací. To je něco, co pálí a bolí naše zdravotnictví teď asi nejvíc. Jde o administraci těch žádostí,“ uvedla v nedávném podcastu Zdravé Zprávy šéfka IPVZ.

Mohutný informační systém bude variabilní tak, že se do něj budou postupně nahrávat či v něm upravovat jednotlivé vzdělávací nebo informační prvky.

Měl by to být modulární systém. Měl by administrovat vše, co se týká školence a jeho školitele. Nabídne i modul akreditací nebo evaluace. […] A máme vymyšleny ještě dva moduly. Jeden se týká rezidenčních míst a druhý aprobačních zkoušek,“ vysvětlila.

Digitalizace přinese přehled a zrychlí vyřizování žádostí

Na stavbě informačního systému nyní s pracovním názvem Administrátor spolupracuje IPVZ s Ústavem zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS], Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů [NCO NZO] i fakultními nemocnicemi. Dále se sdruženími lékařů a lékařskými fakultami. Letos na jaře v podcastu Zdravé Zprávy ředitelka IPVZ uvedla, že informační systém pro postgraduální vzdělávání zdravotníků vyjde na zhruba sto milionů korun.

Senát podpořil novelu upravující práci zubařů z třetích zemí

Od nové platformy si její tvůrci slibují lepší přehled v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků, zjednodušení, a hlavně urychlení vyřizování žádostí uchazečů o specializační vzdělávání. Stejně tak systém poskytne datový přehled o účastnících a poskytovatelích vzdělávání zdravotníků.

„Pro posun v oblasti digitalizace je důležitá nejen digitalizace samotná, ale hlavně integrovatelnost a propojitelnost systémů mezi sebou. Až když je toho dosaženo, má digitalizace očekávaný přínos, protože systém umožní zjednodušení a zefektivnění komunikace,“ řekl k procesu elektronizace Institutu náměstek ředitelky pro IT a digitální transformaci Daniel Rovný.

Projekt počítá i s online a hybridními kurzy vzdělávání

V rámci vzdělávacích programů se IPVZ zaměří na vytváření jejich inovativních forem. A to tak, aby reflektovaly aktuální potřeby a trendy v celkovém vzdělávání. V projektu se počítá i s širší nabídkou vysoce odborných online a hybridních kurzů.

Jako první se informační systém postará o správu procesu žádostí o akreditace. Dále se zaměří na administraci akreditovaných zařízení a administraci specializačního a nástavbového vzdělávání ve zdravotnictví.

„Asociace děkanů lékařských fakult v ČR a jednotlivé lékařské fakulty jsou připraveny být nápomocny v oblasti podpory administrativy specializačního vzdělávání. Současně jsme připraveni s nastaveným systémem sdílet data a čerpat je pro vlastní realizaci vzdělávání na lékařských fakultách,“ uvedl k projektu za Asociaci děkanů lékařských fakult její předseda Martin Repko, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Češtinu cizí lékaři, lékárníci a zubaři doloží aprobační zkouškou

Chystaný informační systém IPVZ se podle Ireny Maříkové otevře všem zdravotníkům a zdravotnickým zařízením. Zároveň propojí stávající databáze ÚZIS [registry lékařských i nelékařských zdravotníků, zdravotnických zařízení, pozn. red.] se základním registrem obyvatel a obchodním rejstříkem. A v budoucnu by se mohl propojit i s databázemi zdravotních pojišťoven. To kvůli tomu, aby IPVZ mohl sledovat při udělování akreditací počet výkonů zdravotnických pracovišť.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here