Ceny ministra za výzkum a vývoj ve zdravotnictví dostalo pět vědců

0
392
ministra
Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj ve zdravotnictví převzali ocenění v Barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. / Foto: MZ ČR

Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj obdrželi vědci za objevy v léčbě karcinomu děložního hrdla, klíšťové encefalitidy a kosterní dysplázie. Další ceny vědci dostali za pokrok v léčbě Parkinsonovy nemoci a fokální kortikální dysplázie.

Ceny pěti vědeckým týmům za nové objevy v oblasti zdravotnického výzkumu a vývoje předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] v úterý [12.12.] v Barokním refektáři Dominikánského kláštera. Mimo ministerského uznání je součástí ceny ministra i finanční odměna ve výši 100 000 Kč pro prvních pět projektů.

Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 
  • prof. MUDr. David Cibula, CSc. působící na 1. LF UK za projekt: Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla.
  • prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. působící ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.  za projekt: Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy
  • RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně za projekt: Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie
  • doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. působící na 1. LF UK za projekt: Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
  • prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. působící na 2. LF UK za projekt: Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie

Výše zmiňované a oceněné projekty přinesly nové poznatky v oblasti biopsie sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla. Dále v oblasti genetického základu klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy nebo vývoji inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie. Úspěch měli vědci i v oblasti objektivního testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí a stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie.

Čestné uznání ministra za objevy ve zdravotnictví

Loni své projekty v oblasti zdravotnického výzkumu s podporou ministerstva zdravotnictví dokončilo 84 vědců. Z nich Agentura pro zdravotnický výzkum ČR v čele s předsedou Ondřejem Slabým vybrala 18 projektů. A z nich následně Vědecká rada a předsednictvo Agentury vybralo do užšího výběru deset kandidátů pro udělení ceny ministra zdravotnictví. Pět nejlépe hodnocených řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Dalším pěti řešitelským týmům se dostalo Čestného uznání ministra zdravotnictví.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj 
  • doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. působící v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. za projekt: Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One health.
  • prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu.
  • doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA působící na 1. LF UK za projekt: Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery.
  • prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. působící na 2. LF UK za projekt: Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstu.
  • doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. působící na 2. LF UK za projekt: Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetu.

„Chtěl bych upřímně poblahopřát všem oceněným řešitelům a spoluřešitelům i jejich výzkumným týmům k dosaženým úspěchům. Patří jim velký dík za to, že napomáhají pokroku v prevenci, diagnostice a léčbě různých onemocnění, čímž bezpochyby zvyšují naši konkurenceschopnost a posilují pozici České republiky v mezinárodním výzkumném prostoru,“ řekl k oceněným vědeckým týmům předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR Ondřej Slabý.

Celý onkologický výzkum se soustředí pod NÚVR

Upozornil rovněž, že všech osmnáct výzkumných projektů, které Agentura blíže představila začátkem října na konferenci, dosáhlo excelentních výsledků. Mnohé z nich měly bezprostřední vliv na zdravotní péči, dodal.

„Je skutečně povzbudivé sledovat, jak se biomedicínský výzkum v Česku v posledním desetiletí dynamicky rozvíjí a jak se rok od roku kvalita hodnocených projektů zvyšuje,“ uvedl k vědeckým týmům Slabý.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here