Muži: Na jaké zdravotní prohlídky a vyšetření mají v Česku nárok

0
10888
hrazenou_prevenci
Foto: Freepik.com

Praktického lékaře pro dospělé navštěvují muži stejně jako ženy každé dva roky kvůli preventivní prohlídce, zubaře pak běžně jednou do roka. S přibývajícím věkem mají i muži nárok na další hrazenou třeba onkologickou prevenci.

Smyslem preventivní prohlídky je případné odhalení zdravotních obtíží tak, aby ideálně nepřešly do vážného onemocnění. Rozsah a typ ze zdravotního pojištění hrazené prevence u mužů určuje jejich věk, zdravotní minulost i rodinná anamnéza.

„Informaci o tom, zda do této kategorie již patříte, by měl podat primárně praktický lékař,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Na zmíněné preventivní prohlídky ve dvouletém intervalu u praktického lékaře pro dospělé pak navazují screeningové programy, upozorňuje mluvčí.

„Ty mají za cíl odhalit výskyt závažných diagnóz v raném stádiu. Od určitého věku, nebo při splnění dalších podmínek, má na takové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění nárok celá populace,“ vysvětluje.

U mužů jde o již do praxe roky zavedený kolorektální screening [prevence zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku]. Dále jde o populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty, screening karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.

I mužům nabízejí pojišťovny hrazenou prevenci

Po dosažení zletilosti přecházejí i muži z pediatrické ambulance do péče praktického lékaře pro dospělé. A každý dospělý muž by od té doby k němu měl chodit na pravidelné preventivní prohlídky.

„Obsah a frekvence preventivních prohlídek jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách,“ doplňuje Plívová.

Ženy: Jaké zdravotní prohlídky a vyšetření mají v Česku zdarma

Nicméně platí, že všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře absolvuje muž na náklady zdravotní pojišťovny každé dva roky. Při ní lékař provede pacientovi předepsaná vyšetření s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Dále mají i muži nárok na hrazenou zubní prevenci, standardně jednou do roka.

„Takzvaná ´druhá prohlídka´, prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku, je hrazena zdravotní pojišťovnou v případě, kdy to určí zubní lékař [stav pacienta to vyžaduje, pozn. red.] a pacienta indikuje,“ vysvětluje důvod druhé hrazené zubní prevence v jednom roce mluvčí pojišťovny.

Prohlídka u praktika – muži ve věku 18-35 let

Součástí všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře jsou dále:

 • Orientační vyšetření moči – každé dva roky.
 • V 18 a ve 30 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.
 • V 18 a ve 30 letech – kontrola glykémie tedy hladiny cukru v krvi.
Muži ve věku 35-50 let

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře:

 • Orientační vyšetření moči – každé dva roky.
 • Ve 40 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.
 • Ve 40 letech a poté každé dva roky – kontrola glykémie [hladiny cukru v krvi].
 • Ve 40 letech a poté každé čtyři roky – vyšetření EKG.

Mezi další odborná vyšetření u mužů ve věku 45 až 61 let ve čtyřletých intervalech patří preventivní oční vyšetření.

Preventivní prohlídky u mužů nad 50 let věku

S přibýváním let se u mužů stejně jako u žen rozšiřuje rozsah preventivně hrazených úkonů u praktického lékaře. Jejich součástí jsou následující vyšetření:

 • orientační vyšetření moči – každé dva roky,
 • v 50 a 60 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi,
 • každé dva roky – kontrola glykémie,
 • každé čtyři roky – vyšetření EKG,
 • od 50 let každé 4 roky – vyšetření funkce ledvin u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi,
 • od dubna 2023 screening osteoporózy.

Screening osteoporózy se v praxi osvědčuje, tvrdí pojišťovna

Preventivní onkoscreeningové programy a další odborná vyšetření:
 • Od 50 do 55 let jednou za rok – vyšetření na okultní krvácení ve stolici. Tento výkon nahrazuje screeningová kolonoskopie neboli kolorektální screening jednou za 10 let.
 • Od 50 do 69 let – screening časného záchytu karcinomu prostaty. Jde o laboratorní rozbor krve, z něhož se stanoví hladina PSA. Na výkon pojištěnce odesílá i urolog.
 • Od 55 let jednou za dva roky – vyšetření na okultní krvácení ve stolici.
 • Od 55 do 74 let – screening karcinomu plic. Vyšetřit se mohou nechat kuřáci, současní i ti bývalí s kuřáckou historií dvacet vykouřených cigaret denně po dobu 20 let.
 • Do 61 let každé čtyři roky – preventivní vyšetření očí

Mluvčí největší tuzemské zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová připomíná, že všechna jmenovaná preventivní vyšetření si musí pacient nechat provést ve smluvních zdravotnických zařízeních své registrované zdravotní pojišťovny. V opačném případě provedené výkony pojišťovna neuhradí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here