Plošný screening prostaty v Česku začne od ledna 2024

1
33621
screening_prostaty
Ilustrační foto: Pixabay.com

I čeští muži se dočkali plošného screeningu karcinomu prostaty pomocí sledování hodnot prostatického specifického antigenu z krve. Od ledna 2024 muže ve věku 50 až 69 let na rakovinu prostaty vyšetří praktický lékař nebo urolog.

Ani rakoviny prostaty mezi onkologickými diagnózami neubývá. Naopak zdravotní pojišťovny v posledních letech hlásí až třetinový nárůst pacientů se zhoubným nádorem prostaty. I to je jeden z důvodů, proč od ledna 2024 vstoupí i v České republice do úhrad z veřejného zdravotního pojištění preventivní vyšetření na zhoubný nádor prostaty pro všechny muže ve věku 50 až 69 let. U této skupiny je totiž riziko vzniku tohoto karcinomu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami o něco vyšší.

„Pokud je nemoc zachycena v prvním nebo druhém stadiu, je šance pacienta na úplné vyléčení v podstatě stoprocentní. V případě, kdy je nádor odhalen ve čtvrtém stadiu, klesá šance na přežití na 40 %,” říká k rozšíření screeningové prevence u mužů předseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Tom Philipp.

Preventivní vyšetření nabídnou všem mužům v této věkové skupině bezplatně jejich praktičtí lékaři nebo urolog. To pomocí odběru několika mililitrů krve pro stanovení hodnoty prostatického specifického antigenu [PSA].

„Jasný indikátor, zda je muž v rizikové skupině, kde hrozí zhoubný karcinom prostaty, je hladina tzv. PSA. Ta je stanovena z laboratorního rozboru krve. Jeden odběr krve tak může zachránit život právě tím, že včas nasměruje na další vyšetření,” říká Tom Philipp.

Screening prostaty pomocí sledování hodnoty PSA

Při nízké hodnotě PSA, která nevyžaduje další podrobnější vyšetření na urologii, pak lékař základní preventivní vyšetření u pacienta zopakuje za dva, respektive čtyři roky. V opačném případě pacienta předá do péče specialisty, v tomto případě urologa. Pokud se u něj potvrdí onkologický nález, pak pacient přechází do péče některého z onkologických center.

Prostatický specifický antigen neboli PSA je bílkovina, kterou produkují buňky v prostatě. Pro diagnostiku bezpříznakového karcinomu prostaty se primárně používá právě stanovení a sledování jeho hladiny. Za zvýšenou hladinu odborníci považují u mužů ve věku 30 až 50 let 2,5 mikrogramu na litr, u padesátníků a starších až 3,5 mikrogramu na litr. Přičemž s přibývajícím věkem postupně roste i hladina PSA.

Zhoubný nádor v Česku ročně stihne 80 tisíc lidí. Stát nabízí pomoc

Odborníci ale upozorňují, že zvýšené hodnoty PSA neukazují vždy jednoznačně na onkologické onemocnění. Signalizovat mohou i zánět nebo nezhoubné zvětšení prostaty.

„Zvýšená hladina PSA ještě nemusí poukazovat na rakovinu prostaty. Jedná se o vyšetření, jež se provádí preventivně jako první indikátor případného problému. Pro potvrzení, či vyvrácení diagnózy při vyšších hladinách PSA je nutné, aby pacient prošel dalšími vyšetřeními pod dohledem urologa,“ vysvětluje genetik laboratoře Synlab Libor Staněk.

Rakovina prostaty v Evropě ročně zasáhne 450 000 mužů

Rakovina prostaty patří u mužů severní a západní Evropy mezi první a druhou nejčastější příčinu úmrtí u onkologických diagnóz. Každý rok lékaři potvrdí zhoubný nádor prostaty u 450 tisíc mužů žijících v Evropě. A počty pacientů s tímto onemocněním rostou, to i v České republice. Ročně se u nás karcinom prostaty potvrdí u 8 000 nových pacientů, kolem 1 400 jich na nemoc každý rok umírá.

Zhoubný nádor prostaty se častěji rozvíjí u starších mužů. Riziko jeho výskytu se podle zdravotnických statistik strmě zvyšuje po šedesátce. Potíž v jeho včasné diagnostice je v tom, že nádor se většinou nachází na periferii žlázy a nevyvolává dlouhou dobu žádné příznaky. Pacienti proto přicházejí až v pokročilejším stadiu nemoci, kdy už si stěžují na časté močení, nucení na něj a trpí nepříjemnými pocity.

Rakovina prostaty je dobře léčitelná, stačí jen přijít včas

Příznakem karcinomu v pozdějším stadiu bývá slabý proud moči a močení v malých dávkách. Tyto projevy ale vyvolá i nezhoubné zvětšení prostaty. K dominantním rizikovým faktorům zhoubného nádoru prostaty patří podle onkologů jednoznačně věk. Jen malá část z pacientů k němu drží dědičný předpoklad. Rozvoj nádoru zvyšuje přílišná konzumace tuků a kouření.

Prostata neboli předstojná žláza je mužský pohlavní orgán pod močovým měchýřem. Orgán zodpovídá za produkci 15 až 30 procent objemu tekutiny ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií. Prostata se s věkem postupně zvětšuje. Potíže s ní trápí zhruba 40 procent mužů po padesátém roce života. Přičemž u mužů starších 70 let se změny ve tkáni prostaty objevují prakticky ve 100 procentech případů.

Léčba rakoviny prostaty závisí na stadiu nemoci

Rakovina prostaty v prvním a druhém stadiu se dá většinou zcela vyléčit. Prostatu lékaři operují několika způsoby podle stadia onemocnění. V jeho časné fázi obvykle přistupují k laparoskopickému nebo robotickému zákroku. Což významně snižuje riziko komplikací a pacient se po výkonu rychleji zotavuje a vrací do běžného života.

„Karcinom prostaty je léčen jednak chirurgicky urologem, radioterapií u lokálního postižení. Pokročilý karcinom prostaty se léčí hormonálně a po selhání hormonoterapie cytostatiky,“ popisuje léčebné postupy doc. Jana Prausová z Onkologické kliniky FN Motol.

Robotické minioperace šetří lékaře i pacienty

Upozorňuje na existující nové preparáty hormonoterapie. Ty dokáží účinně léčit pokročilá stadia onemocnění, a to bez větších nežádoucích účinků. Karcinom prostaty totiž patří k hormonálně senzitivním nádorům. Proto jej lékaři dokáží léčit pomocí hormonální léčby.

„Hormonální léčba je cílená na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky,“ říká Jana Prausová s tím, že ale ne všechny nádory nosí v buňkách zmíněné receptory, které dokáže ovlivnit nasazená hormonoterapie.

„Algoritmus léčby je dán klinicky doporučeným postupem a je řešen multidisciplinárním týmem,“ uzavírá docentka Jana Prausová z Onkologické kliniky FN Motol.

Veronika Táchová

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here