Ukončení pravidelného testování pracovníků v sociálních zařízeních s pobytem, které je plánováno na 12.12., může podle praktických lékařů znovu nastartovat šíření covidu-19 mezi jejich klienty. V pobytových zařízeních se při podzimní vlně epidemie nakazilo celkem dvanáct tisíc lidí, 1 800 z nich zemřelo.

Plošné testování klientů a pracovníků v sociálních zařízeních s pobytovými službami v ČR formálně začalo letos 11. listopadu, reálně o něco později kvůli zpožděným dodávkám antigenních testů. Klienty zdravotníci přestali každý pátý den testovat 3. prosince. A 12. prosince se má podle stávajících plánů skončit i s pravidelnými testy u zaměstnanců.

Zástupci všeobecných praktických lékařů, jež zajišťují ponejvíce zdravotnickou péči právě o klienty sociálních služeb, ale považují takový krok za velmi rizikový.

„Ukončení testování v době, kdy dochází k výraznému rozvolňování opatření, já osobně pokládám za chybu, minimálně u zaměstnanců sociálních zařízení,“ říká praktický lékař a člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP [SVL ČLS JEP] Boris Šťastný.

Testování zaměstnanců ochrání klienty zařízení

Stejně jako všichni ve společnosti jsou i zaměstnanci v sociálních službách vystaveni riziku nákazy například při cestě do zaměstnání, při nákupech nebo při sociálním kontaktu. Zabránit průniku nemoci covid-19 do ohrožených skupiny starších a nemocných osob se dá jedině pravidelným testováním. A i když jsou antigenní testy méně citlivé na potvrzení přítomnosti viru v těle člověka, je podle praktiků taková diagnostika dostatečná k tomu, aby výrazně zabránila masivnímu šíření nemoci v pobytových zařízeních sociální péče.

„Je to jedna z mála možností, kterou skutečně máme, jakým způsobem epidemii v pobytových zařízeních sociálních služeb a v sociálních službách jako takových omezit,“ říká Boris Šťastný.

Dodává, že antigenní testy mají ve srovnání s jinými metodami testování i některé výhody. Těmi jsou jejich rychlost a jednoduchost provedení a beze sporu i jejich pořizovací cena.

Antigenní testy oproti PCR reagují jen na živé viry

Praktici upozorňují i na zákaz návštěv v zařízeních

Podle praktiků je stále diskutabilní i skutečný efekt zákazu návštěv v sociálních zařízeních. Ten vláda nařídila od 9. 10. a podle lékařů i rodinných příslušníků se velmi negativně projevil na psychickém i fyzickém zdraví klientů zařízení.

Katolická církev upozornila na problém izolace pacientů

To za situace, kdy počty nakažených seniorů totiž odpovídají celkovému trendu počtu nakažených ve společnosti.

„Jestliže zákaz návštěv byl od 9.10., tak zákaz návštěv dle mého názoru neměl zásadní vliv na omezení epidemie či její průnik do sociálních zařízení a na rizikovou skupinu,“ říká.

Upozorňuje, že na protiepidemickém systému PES je úplný zákaz návštěv v sociálních zařízeních již od 2. stupně pohotovosti. Při 1. stupni je povolena návštěva pouze s ochrannými pomůckami.

V zařízení sociální péče se nakazilo přes 12 tisíc klientů

Při podzimní vlně koronaviru se v pobytových zařízeních sociální péče nakazilo více než dvanáct tisíc jejich klientů. To odpovídá přibližně 18 procentům. Doposud jich na covid zemřelo 1 800 z nich. Celkem v těchto zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem [Alzheimercentra] a týdenní stacionáře, pobývá 65 tisíc lidí.

Epidemie v sociálních zařízeních vrcholila kolem 15. 11., a to tehdy v součtu s 5 100 nemocnými. Od pátku 4. prosince se v nich rozvolnily návštěvy, ovšem za předpokladu, že se návštěva prokáže negativním výsledkem testu na covid [PCR, antigenní test] ne starším 48 hodin. Anebo prokáže postinfekční imunitu do 90 dnů od prodělání nemoci covid-19.

Testování návštěv v sociálních zařízeních je zdarma

Na návštěvu je třeba se vždy vybavit respirační maskou minimálně třídy FFP2 nebo KN95. Pozor, vždy bez výdechového ventilu. Před a po návštěvě je třeba si vydezinfikovat ruce. Testování se nevztahuje pro návštěvy nezletilých klientů zařízení a osob v terminálním stádiu nemoci, tedy umírajících.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here