Vyhláška o preventivních prohlídkách, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, zákon o veřejném zdravotním pojištění, seznam zdravotních výkonů nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. To jsou normy ve zdravotnictví, kterých se v roce 2021 dotknou nějaké změny. 

Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti covid-19 upravuje nákup, distribuci a systém úhrady vakcíny proti covidu a její aplikaci. S touto normou souvisí i změna zákona o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta upravuje úhradu očkování proti covid-19 z veřejného zdravotního pojištění. A to včetně příslušné očkovací látky pro všechny pojištěnce účastné v systému českého veřejného zdravotního pojištění.

Podle zmiňované legislativní normy nakoupí vakcíny proti covidu stát ve spolupráci s Evropskou komisí [EK]. Ta zajišťuje nákupy vakcín proti covidu od vícero výrobců pro unijní státy. Česká republika nakoupí vakcíny zprvu na své náklady, provedená očkování pak proplatí za každého pojištěnce jeho zdravotní pojišťovna. Návrh řeší také nárok na odškodnění případné újmy způsobené očkováním proti covidu-19.

Očkování proti covidu má sněmovna projednat do 4.12.

Nárůst nákladů na péči je téměř 19,5 miliard

V roce 2021 vejde v platnost dále vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro tento rok. Ty se každoročně stanovují pro případ, že by se zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb nedohodli na způsobu a výši úhrady zdravotních služeb a regulačních omezeních jinak.

Celkový meziroční nárůst nákladů na péči za všechny segmenty dosahuje téměř 19,5 miliard korun. Nutno dodat, že v částce nejsou započteny mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s nemocí covid-19 v roce 2021. Konkrétně jde o mimořádné náklady na testování na covid-19 a úhradu vakcíny proti němu. Přesto, že se tyto náklady jen těžko odhadují, mohou se pohybovat okolo 6,6 miliard korun.

Celkový růst nákladů na péči po jejich započtení tak činí cca 26,2 mld. Kč oproti roku 2020. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky České republiky v roce 2021, která počítá se zvýšením platby za státní pojištěnce,“ uvádí ve své zprávě Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

Změny v seznamu zdravotních výkonů pro rok 2021

Aktualizována bude pro rok 2021 vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ta slouží k vykazování zdravotních služeb od poskytovatelů zdravotních služeb pojištěncům. Od nového roku do seznamu přibydou nové výkony a současně se zrevidují ty stávající, jež dle ministerstva neodpovídaly svým obsahem skutečnosti. Některé z nich se i zcela vyřadí. Jde o výkony, které se již léta při vykazování zdravotní péče nepoužívají, protože je nahradily modernější metody a technologie.

„Vyhláškou budou provedeny nezbytné změny s ohledem na platnou a účinnou právní úpravu, rozvoj jednotlivých medicínských oborů nebo také míru inflace,“ uvádí úřad.

Vyhláška o preventivních prohlídkách

V novém roce je počítáno také s novelou vyhlášky o preventivních prohlídkách, která má upravit a více upřesnit rozsah preventivních prohlídek u dětí. Zároveň i rozšířit všeobecnou preventivní prohlídku pro dospělé. A to o doporučení pacientovi podrobit se ve vymezeném věku preventivnímu očnímu vyšetření. 

Důležitá novinka v novém roce je dle ministerstva také vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene. Konkrétně pak chirurgického, patologického, oftalmologického, dermatovenerologického a urologického. Postupně mají být vydávány obdobné vyhlášky pro další základní kmeny.

Změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví

Změny se v novém roce dotknou také novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Jde o novelu vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Norma nově stanovuje povinnost sledování a hodnocení výskytu mnohobuněčných organismů ve vodě ke koupání v přírodních koupalištích. Toto doplnění resort provedl kvůli zvyšujícímu se výskytu biologického znečištění ve vodách ke koupání. Lidé v přírodních koupalištích totiž v posledních několika sezonách stále častěji trpěli cerkáriovou dermatitidou [parazitární onemocnění, pozn. red.]. Doposud se výskyt původců této kožní nemoci v koupacích vodách preventivně neřešil. Obvykle pak až po nahlášení prvních případů nemoci.

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Počátkem roku 2021 se očekává také nabytí účinnosti novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Ten má nově upravovat, že medici po absolvování 8 semestrů studijního programu všeobecné lékařství získávají způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. Tedy za předpokladu, že úspěšně složí zkoušku z ošetřovatelské péče nebo péče o nemocné. Anebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru.

Studenti programu zubní lékařství mají nově po absolvování čtyř semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studia oboru zubní lékařství způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentář/instrumentářka. Musí však úspěšně složit zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství nebo podobného předmětu svého studijního oboru.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here