Telerehabilitace ohlídá správné domácí cvičení pacienta

0
515

Rehabilitovat v domácím prostředí pod dohledem odborníka mohou pacienti díky novému systému telerehabilitace. Ten vyvinuli vědci z Výzkumného centra Albertov. Telerehabilitace monitoruje výkon pacienta při jeho domácím cvičení a přenáší data ke zdravotníkovi. Ten na ně může okamžitě na dálku zareagovat.

Kvůli covidu-19 se odkládají plánované operace i další návštěvy ve zdravotnických zařízeních, jako jsou například rehabilitační ambulance. V nich se pacienti zotavují po úrazech, operacích nebo doléčují zdravotní potíže. Aktuálně pacienti rehabilitují kvůli covidu více doma. Odborníci však v této souvislosti upozorňují, že při terapeutickém cvičení mimo zařízení a dohled odborníka jsou pacienti v nebezpeční nesprávného způsobu cvičení.

Právě správně nastavená a prováděná rehabilitace podle odborníků přispívá k celkové úzdravě pacientů po operačních výkonech a úrazech i k jejich návratu do běžného života. A zanedbání rehabilitace, jako se tomu stalo letos na jaře kvůli epidemii covidu-19, přitom může vést podle přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze Yvony Angerové k vážným zdravotním následkům.

Kritická je situace zejména pro pacienty po čerstvých úrazech, operacích či cévních mozkových příhodách. Tito pacienti potřebují kontinuální rehabilitaci. Například po poškození mozku je pro obnovení ztracených funkcí nejdůležitější období prvních tří až šesti měsíců,“ vysvětluje Angerová.

Fyzioterapeutická cvičení vrací pacienty do života

Dohled nad dodržováním rehabilitačního plánu u pacientů v domácím léčení má zajistit nová telemedicínská technologie vyvinutá vědci z Výzkumného centra Albertov 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] a Českého vysokého učení technického [ČVUT].

Telemedicína jako perspektivní obor nabírá na významu

Konkrétně jde o kombinaci monitorovacích a cvičebních pomůcek jako jsou krokoměr, stabilometrická plošina a tablet s terapeutickými hranami. Celý systém při domácí rehabilitaci u pacienta měří zvolená data a poté je přenáší do zdravotnického zařízení. Terapeutický pracovník získané hodnoty sleduje, vyhodnocuje a při nedodržování nastaveného plánu se s pacientem spojí a upozorní na chyby. Veškerá činnost a kontakt mezi zdravotníkem a pacientem se děje bezkontaktně, aniž by musel vkročit do ambulance.

Telerehabilitovat bude moci ještě více pacientů

Jak vysvětluje vědecký garant projektu Jan Kašpar z Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK, systém Telerehabilitace navazuje na předchozí aktivity meziuniverzitního Výzkumného centra Albertov.

„Na našem pracovišti se telemedicínou zabýváme dlouhodobě. Myšlenky na diagnostiku a terapii distančním způsobem vznikly již před rokem 2015, kdy byly úspěšně komercializovány výsledky výzkumu, ze kterého vzešla stabilometrická plošina [HomeBalance] pro pacienty s poruchou stability, zejména pacienty s centrální mozkovou příhodou,“ upřesňuje.

Dodává, že tato cvičební terapeutická pomůcka byla ovšem původně ‚off-line‘, proto vědečtí pracovníci rozpracovali i její distanční využití. Systém by se měl podle jeho plánů v budoucnu ještě rozšířit.

„Připravujeme výzkumný program s dalšími partnery, ve kterém budeme rozšiřovat portfolio senzorů a cvičební obsah pro další pacientské skupiny a diagnózy. Například pro rehabilitaci horních končetin, kognitivní trénink, různá aktivizační cvičení a podobně,“ říká.

Transfer telerehabilitačního systému do praxe

Podle vědců už nyní přechází telerehabilitační systém do praxe. Prostřednictvím univerzitní společnosti Charles University Innovations Prague [CUIP] se z Flexicare s.r.o. stává spin-off společnost. Tedy společnost se spoluúčastí Univerzity Karlovy, která bude do budoucna nabízet různým poskytovatelům know-how a licence v oblasti telemedicínských technologií vyvinutých Výzkumným centrem Albertov.

„Telemedicína je v současnosti z pochopitelných důvodů na vzestupu. Jsem rád, že vědci z naší fakulty se podílí na terapeutických postupech a technologiích, které lze v této souvislosti dobře využít v praxi a ze kterých budou mít pacienti dlouhodobě zdravotní prospěch,“ uzavírá děkan 1. LF UK Martin Vokurka.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here