Změnit zdravotní pojišťovnu mohou lidé pouze jedenkrát za 12 měsíců podáním přeregistrační přihlášky. Nejpozději vždy k 31. březnu nebo 30. září. Výběr nové pojišťovny stojí za to pečlivě zvážit, především pak kvůli nabídce z fondů prevence.

Účast na veřejném zdravotním pojištění je v České republice povinná pro každého s trvalým pobytem nebo v pracovním poměru. Každý ale má zároveň i právo si svobodně vybrat svou zdravotní pojišťovnu. A může ji i v čase měnit. Má to však své podmínky.

Změnit zdravotní pojišťovnu může nyní každý

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou lidé pouze jedenkrát za dvanáct měsíců podáním přeregistrační přihlášky v období od ledna do 31. března a pak od 1. července do konce září. Klienty nové pojišťovny se stávají od 1. července u registrace do 31. března, anebo od 1. ledna při podání přihlášky do 30. září.

Zdravotní pojišťovny odlišuje nabídka z fondů prevence

Nárok na zdravotní péčí u nás mají všichni pojištěnci stejný. Všech sedm tuzemských pojišťoven totiž postupuje podle jedné právní normy, kterou je Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Významně se ale může lišit jejich nabídka benefitů z fondů prevence. Zde si pojišťovny hlavně konkurují. Svým klientům, registrovaným pojištěncům, z nich nabízejí zdravotní služby nad rámec povinně hrazené péče.

Přehled: Jaké příspěvky nabízejí zdravotní pojišťovny

Ještě před finálním podáním přeregistračního formuláře k nové pojišťovně se proto vyplatí podrobněji zjistit, co která pojišťovna ve svých programech prevence přesně nabízí a v jaké výši. Obvykle se v nich pojišťovny zaměřují na děti, ženy, muže, případně i seniory a kupříkladu i těhotné ženy, maminky. Často v nich zvýhodňují klienty za zdravý životní styl nebo třeba dárce krve, krevní plazmy apod.

Z fondů prevence pojišťovny přispívají například na dobrovolná očkování [klíšťová encefalitida, pneumokoky, aj.], pohybové aktivity, nadstandardní vyšetření zraku, onkologických onemocnění, diabetu, kardiologických a dalších civilizačních chorob. Mladé rodiny s dětmi vybírají pojišťovnu například i podle výše příspěvku na volnočasové aktivity, letní tábory nebo dokonce i příspěvku na ortodontickou léčbu. Jakkoli bývá v součtu nákladů na pořízení a servis rovnátek tento příspěvek spíše symbolický. Velký zájem u pojištěnců vzbuzují také příspěvky na dentální hygienu.

Jsou tu i příspěvky na testy na covid či respirátory

V posledních měsících se většina zdravotních pojišťoven přizpůsobilya aktuálnímu dění a v nabídce preventivních programů mají příspěvky na laboratorní vyšetření stěru PCR metodou a dokonce i na nákup ochranných respirátorů.

Zmiňované příspěvky jsou jen obecný shrnutím obvyklé nabídky českých zdravotních pojišťoven. Konkrétní nabídku si pak zájemci o změnu mohou pročíst na webových stránkách každé z nich.

Veřejné zdravotní pojišťovny v ČR a jejich kódy
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [VZP ČR]: 111
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP]: 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví [OZP]: 207
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky [VoZP]: 201
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky [ZP MV ČR]: 211
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda [ZPŠ]: 209
  • RBP, zdravotní pojišťovna [RBP]: 213

Změna zdravotní pojišťovny není nic složitého

Zdravotní pojišťovnu změní zájemce podáním přihlášky k registraci [fyzicky na pobočce pojišťovny, poštou či online formulářem], kterou podá k nově zvolené pojišťovně. Jde o takzvanou přeregistraci. Jak již bylo zmíněno, přeregistrace pojišťovny přijímají pouze v období od 1. ledna do 31. března, klientem nové pojišťovny se pak stává od 1. července. Druhé přeregistrační období začíná 1. července a končí 30. září s tím, že klientem se stává od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Změna se hlásí lékařům i zaměstnavateli

Změna zdravotní pojišťovny se neohlašuje původní pojišťovně. Po podání přeregistrační přihlášky si převod klienta mezi sebou pojišťovny vzájmeně vykomunikují. Na co žadatel ale nesmí zapomenout, je změnu pojišťovny nahlásit svému zaměstnavateli. A to nejdéle do osmi dnů ode dne změny. To proto, aby ten začal od nového termínu posílat platby na zdravotní pojištění na účet nové pojišťovny. Od zaměstnavatele je vždy lepší si nechat oznámení potvrdit. O změně pojišťovny informovat všechny ošetřující lékaře.

Speciální režim platí pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Ty jsou povinny předložit vybrané pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné. Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byly v kalendářním roce pojištěny.

Zdravotní průkaz pojištěnce EHIC

Průkaz pojištěnce posílá vybraná pojišťovna automaticky poštou přibližně měsíc před zahájením pojistného vztahu. To znamená před 1. červencem nebo 1. lednem. Průkaz je fakticky platný až od těchto termínů. Do té doby se pojištěnec musí u lékaře prokazovat kartičkou původní pojišťovny. Tu pojištěnec odevzdává do osmi dnů po datu změny, tedy po 1. červenci či 1. lednu, kdy se stává pojištěncem zvolené pojišťovny. To samozřejmě za předpokladu, že splnil veškeré zákonem stanovené podmínky.

Co je dobré vědět před změnou zdravotní pojišťovny
  • Má-li ošetřující lékař, především pak praktický lékař pro dospělé či děti a dorost uzavřený smluvní vztah s nově vybranou pojišťovnou. To platí i pro stomatologa a gynekologa.
  • Zda má nově vybraná pojišťovna uzavřený smluvní vztah s nemocničními zařízeními v regionu, případně se kterým zařízením má smlouvu.
  • Neméně důležité je seznámit se i s nabídkou z fondu prevence nově vybrané pojišťovny. To znamená s tím, co nabízí za benefity, jaké jsou podmínky jejich čerpání.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here