Virové mutace zkrátily dobu pro opakovanou infekci covid-19 z původních 90 a více dnů nově na 60 a více dnů. I přesto zůstávají počty opakovaných infekcí v Česku velmi nízké, jak uvádí Státní zdravotní ústav [SZÚ].

Průběžná data z Informačního systému infekčních nemocí [ISIN] uvádějí, že se u nás onemocnění covid-19 od loňského jara opakovaně prokázalo u 1 535 osob. Vždy šlo o pacienty s jasnými příznaky nemoci covid-19.

Podle SZÚ vzrostly počty opakovaných nákaz hlavně při rychlém šíření koronaviru v podzimních a zimních měsících. Počty potvrzených reinfekcí [opakovaná nákaza, pozn. red.] ale nejsou v Česku nijak zvlášť vysoké. Naopak zůstávají nadále velmi nízké.

„Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 v ČR zůstává nadále velmi nízká. Výše uvedené případy představují jen 0,4 až 0,5 % ze všech osob v riziku,“ uvádí SZÚ.

Reinfekce covidem-19 nebývá dle odborníků dramatická

Opakované nákazy přitom nevzrostly ani po úpravě evropské definice pro reinfekce, ke které se aktuálně přidala i Česká republika. Podle jejího nového znění se za opakované a potvrzené onemocnění covid-19 považuje to, kdy mezi první a druhou epizodou nemoci uběhlo 60 a více dnů.

„Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru,“ vysvětluje důvody pro úpravu definice SZÚ.

K většině opakovaných nákaz podle něj došlo ale s odstupem podstatně delším. Medián intervalu mezi prvním a druhým onemocněním u hlášených případů vychází na 130 dní.

Opakovanou infekci potvrdilo 1 535 nakažených

Zmiňovaných 1 535 potvrzených opakovaných infekcí covid-19, při kterých měli pacienti příznaky nemoci, vychází z dat v intervalu od 1. března 2020 do 31. března 2021 zapsaných do systému ISIN.

Průměrný věk znovu nakažených činí 41 let a interval mezi první a druhou epizodou nákazy byl v rozmezí od 62 do 373 dnů. U dalších 831 osob nyní odborníci ještě ověřují data, zda u nich došlo skutečně k reinfekci. SZÚ mluví o dalších 2 360 případech možné opětovné nákazy, kdy ale minimálně jedno z onemocnění proběhlo zcela bezpříznakově.

Podle dat z ISIN se u nás od 1. března do 2020 do konce března 2021 koronavirem prokazatelně nakazilo 1,525 milionu osob.

Očkování plní službu i po prodělání covidu-19

V tuto chvíli není přesně známa délka získané imunitní odpovědi po prodělání nemoci covid-19. Proto odborníci ze SZÚ a zástupci České vakcinologické společnosti [ČVS ČLS JEP] jednohlasně doporučují očkovat proti covidu-19 i osoby, které v minulosti infekci prodělaly. Byť s určitým časovým odstupem, dodávají zástupci SZÚ.

K očkování po covidu-19 se pacienti hlásí za tři měsíce

Očkování po covidu-19 doporučují odborné společnosti nejdříve tři měsíce od ukončení izolace. Pacienti léčení monoklonální protilátkou nebo rekonvalescentní plazmou se očkují až tři měsíce po jejich podání. Vakcinaci jinou očkovací látkou v období aplikace covid vakcíny odborníci z ČVS určitě nedoporučují. Zdržet by se měli lidé od dalších očkovaní na dobu alespoň dvou týdnů.

Veškerá doporučení se týkají mRNA očkovacích látek společností Pfizer/BioNTech [Comirnaty], společnosti Moderna [COVID-19 Vaccine Moderna]. Dále vektorových vakcín společnosti AstraZeneca [COVID-19 AstraZeneca Vaccine] a společnosti Johnson & Johnson [COVID-19 Vaccine Janssen]. Pouze tyto vakcíny proti covidu-19 doposud schválila k podmínečné registraci na doporučení evropské lékové agentury [EMA] Evropská komise pro očkování v zemích Evropské unie.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here