Na lékařskou péči o maminky po porodu vynakládají zdravotní pojišťovny stále více prostředků. Platí to i pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu [ČPZP]. Ta za péči o své v loňském roce rodící pojištěnky uhradila porodnicím více než 230 milionů korun. Významné prostředky směřují také na prevenci a speciální programy. Aktuální novinka je Chůva 24.

Loňské výdaje ČPZP na porodní péči meziročně vzrostly o 39 milionů korun. A to i přesto, že počet celkových porodů rodiček pojištěných u ČPZP v porovnání s předchozím rokem klesl o 217 žen. Zatímco v roce 2019 pojišťovna eviduje 15 136 porodů, o rok později [v roce 2020] ji zařízení vykázala na 14 919 porodů.

„Navýšené prostředky vynaložené na zdravotní péči o rodičky zahrnují náklady například na jejich hospitalizace, anestezii a léky,“ upřesnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

Podle ní zdravotní pojišťovny v České republice hradí těhotným ženám veškerou potřebnou péči a vyšetření. Při první návštěvě hradí kompletní anamnézu, vystavení těhotenské průkazky, určení hmotnosti, změření krevního tlaku, chemickou analýzu moči, vyšetření gynekologem a provedení ultrazvuku. Dále odběr krve na stanovení krevního obrazu, krevní skupiny a Rh faktoru. Určení protilátek proti erytrocytům, HIV, žloutence typu B a syfilisu.

Užívání alkoholu v těhotenství poškodí dítě na celý život

Při každé další těhotenské poradně pak pojišťovna hradí anamnézu, vyšetření, moč, krevní tlak, hmotnost a detekci vitality plodu. Ve 20. až 22. týdnu těhotenství je součástí prohlídky screeningové ultrazvukové vyšetření. Ve 24. až 28. týdnu má těhotná nárok na úhradu orálního glukózového tolerančního testu, který se používá k diagnostice diabetu. Následuje screeningové ultrazvukové vyšetření v 28. až 30. týdnu a opět krevní obraz.

U těhotenství bez potíží stačí tři ultrazvuková vyšetření

Hrazeno je i monitorování plodu pomocí kardiotokografu jednou týdně, které je však doporučeno od 40. týdne těhotenství. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je těhotné uhrazen i odběr kultivace na Streptokoka skupiny B z pochvy, a to v období od 35. do 38. týdne těhotenství.

Speciální nabídka ČPZP je Chůva 24

Mimo výše jmenovaná vyšetření mohou budoucí maminky a ženy po porodu čerpat také příspěvky v rámci preventivních programů, jež pojišťovna nabízí.

„Za posledních pět let ČPZP přispěla těhotným a maminkám téměř 96 miliony korun. Vyplacených příspěvků bylo více než 111 tisíc,“ upřesňuje mluvčí.

Léky v těhotenství? Jak je užívat, radí Dr.Max

ČPZP nabízí pro maminky i miminka zajímavé příspěvky z programů, jako jsou Manažerka mateřství, Žena po porodu, Zdravé dítě a novinka letošního roku je Chůva 24.

„Díky tomu mohou maminky využít částku až 4 000 korun. Například na vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, na kurzy cvičení pro těhotné, pomůcky na kojení a krmení dětí, kosmetické přípravky k péči o dítě, nebo třeba na chůvičky, popřípadě monitory dechu,“ říká Elenka Mazurová.

Dodává, že příspěvky čerpají klientky i prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, a to bez návštěvy pobočky. Což platí i pro nový program Chůva 24.

Předčasný porod u žen odhalí vyšetření metodou QUiPP

K nejžádanějším programům vůbec patří program Manažerka mateřství, který na rozdíl od některých dalších programů nebyl vlivem pandemie zasažen menším zájmem o čerpání. Během uplynulých pěti let se o příspěvek přihlásilo celkem 53 769 pojištěnek ČPZP. A vyčerpaly tak 62,5 milionu korun z fondu prevence. Z toho za rok 2020 to bylo 12 281 pojištěnek, které v součtu vyčerpaly částku ve výši 15,6 milionu korun.

Těhotenská cukrovka trápí až tři procenta těhotných

Narození dítěte je třeba oznámit zdravotní pojišťovně

Dítě je po narození pojištěné tam, kde jeho matka. Narození dítěte musí jeho zákonný zástupce oznámit zdravotní pojišťovně do osmi dnů. Novorozence je možno zaregistrovat buď přímo na pobočce zdravotní pojišťovny, nebo prostřednictvím online formuláře na stránkách pojišťovny. K registraci na pobočce je nutné doložit i rodný list dítěte.

Jak přihlásit dítě ke zdravotní pojišťovně. I jak ji změnit

Pokud není matka novorozence přihlášena k veřejnému zdravotnímu pojištění, pak se stává dítě pojištěncem téže pojišťovny jako jeho otec v době narození. Registrovat novorozence ke zdravotní pojišťovně může jeho zákonný zástupce [matka, otec], opatrovník či poručník, a to po předložení dokladu totožnosti a rodného listu dítěte. Pokud není do osmi dnů k dispozici rodný list novorozence, pak je nutné dítě registrovat co nejdříve po jeho obdržení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here