Test na protilátky na koronavirus s pozitivním výsledkem značí obdobný přístup k testovanému, jako po prodělání nemoci covid-19. To znamená, že pro něj platí i 90denní postinfekční imunita. To v případě, že si o tom nechá vystavit potvrzení.

Pozitivní výsledek na protilátky však pro testovaného neznamená karanténu ani izolaci. Výsledek testu pouze určí přítomnost protilátek v organismu, jejich druh a množství. K infekci covid-19 totiž dochází u některých lidí i bez přítomnosti příznaků, nebo jen s jejími mírnými projevy, jež nakažený nijak neřešil.

Jak funguje test na protilátky

Test na protilátky na koronavirus zjistí přítomnost a hladiny protilátek IgA, IgM a IgG v krvi testovaného. Právě probíhající infekci pak potvrdí pozitivní výsledek na přítomnost protilátek IgA zhruba 5. den od nákazy, anebo přítomnost IgM protilátek, jejichž hladiny jsou nejvyšší zhruba 8. den od nákazy koronavirem.

„V časné fázi onemocnění mají největší význam IgM a IgG protilátky. IgM protilátky jsou zachytitelné v malém procentu již 6. den onemocnění. Vrcholu dosahují mezi 2. a 3. týdnem, poté jejich hladiny klesají,“ vysvětluje na svých webových stránkách Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Podle ní IgG protilátky začínají být detekovatelné od 8. až 10. dne infekce nakaženého a přetrvávají dlouhodobě. Většinou po dobu tří až šesti měsíců od nákazy koronavirem.

Covidem mohlo projít již cca čtyři miliony lidí

Podle odborníků u nás infekcí covid-19 mohlo projít už více než čtyři miliony lidí. K dnešnímu dni [5.5.2021] u nás testy na covid-19 formálně infekci potvrdily u zhruba 1,640 milionu osob. Z toho je zřejmé, že bezmála 2,36 milionu osob se s nemocí setkalo bez jejího potvrzení a většina z nich si i pravděpodobně vytvořila nějaké protilátky.

„V tuhle chvíli dostává ten virus každý den možná 30 nebo 50 tisíc lidí. Současně asi 30 či 40 tisíc lidí denně očkujeme čili za dva, tři měsíce bychom měli být na sedmdesátiprocentní promořenosti,“ uvedl v polovině března pro Českou televizi biochemik Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky [ÚOCHB AV ČR] Jan Konvalinka.

Dodal, že podle jeho názoru konec epidemie nastane, až bude více než 70 procent obyvatelstva očkováno nebo promořeno současně.

Vhodný čas pro testování na protilátky

Test na protilátky zajistí většina odběrových laboratoří, které zároveň testují i PCR metodou nebo antigenním testem. Ovšem s tím rozdílem, že test na protilátky nehradí zdravotní pojišťovna ani na něj nijak nepřispívá. Cena za něj začíná na 450 korun v závislosti na tom, jestli se zájemce nechá otestovat na přítomnost IgA, IgM a IgG protilátek současně, nebo jen na některé z nich.

Na protilátky se může otestovat kdokoli, včetně dětí. Ovšem s výjimkou osob, které mají příznaky onemocnění. Těmi jsou nejčastěji zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, malátnost, bolest svalů a kloubů či průjmy.

„Vyšetření je vhodné pro klienty, kteří měli příznaky podobné onemocnění covid-19, ale nebyl u nich virus prokázán PCR nebo antigenním testem,” upřesňuje FN Hradec Králové s tím, že testování na protilátky podstupují zájemci nejdříve 10. den po začátku příznaků, ale vždy až po jejich odeznění.

Při příznacích typických pro covid-19 se má nemocný spojit se svým ošetřujícím lékařem, který mu pravděpodobně vystaví eŽádanku na otestování metodou PCR. Ta se pak plně hradí z veřejného zdravotního pojištění.

Příznaky covidu-19 zmírní i běžně dostupná léčiva

Výsledky doručují laboratoře do čtyř dnů

Výsledky testování zasílá většina tuzemských laboratoří do dvou až čtyř dnů. Při pozitivním výsledku je pak třeba zachovat klid. Pozitivita testu na protilátky IgG značí, že se pacient s nemocí dříve setkal či dokonce i prodělal samotné onemocnění. A nyní už ale nezůstává v karanténě ani izolaci. O výsledku je přesto vhodné informovat svého praktického lékaře a doložit mu vystavené potvrzení o přítomnosti protilátek.

ZP MV ČR přispívá na testy protilátek proti covidu v těle

Výsledky vyšetření na přítomnost IgG protilátek zapisuje většina laboratoří do Mezinárodního očkovacího průkazu, kterým se může testovaný prokazovat mimo jiné i v zahraničí. Doklad by měl mít stejnou vypovídací hodnotu jako doklad o vakcinaci, pokud od data testování neuběhlo déle než 90 dnů. V opačném případě přichází ke zvážení očkování proti covidu-19, anebo opětovné otestování se na hodnoty protilátek.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here