Odnos jídla ve vlastním boxu je dobrý nápad. Pokud není špinavý

0
365
odnos_jidla
Ilsutrační foto: Pixabay.com

I ekologický menu box pro jednorázový odnos jídla z restaurace je odpad. Stejně jako taška, do které box stravovací provozy dávají. Ekologické je si jídlo ale odnést ve vlastní nádobě. A nemá s tím problém ani hygiena. Pokud není nádoba špinavá.

Jednorázové bílé boxy pro odnos jídla či nápojů z bistra, stánku či restaurace nejenže zákazníkům jídlo zdražují, ale hlavně zatěžují odpadové hospodářství. O kultuře stolování za použití takových krabiček ani nemluvě. Na odnos jídla z restaurace je proto levnější, ekologické a hygienické si pořídit vlastní nádoby. A jak tvrdí Hygienická stanice hlavního města Prahy [HSHMP], ideálně ze skla, keramiky, porcelánu nebo kvalitní nerezové oceli. Jde totiž o zcela legální věc, kterou žádná norma nezakazuje.

„Platná legislativa žádný zákaz nalévání nebo plnění pokrmů do přinesených nádob zákazníkem ani opětovné plnění jednorázového kelímku v držení zákazníka nezakazuje,“ potvrzují na svém webu pražští hygienici.

Dodávají, že i oni sami podporují trend omezování nadbytečného používání plastů. A v potravinovém průmysl podle nich stále platí, že nejvhodnějším materiálem pro uchování potravin, tedy i jejich odnos, jsou už léta používané a osvědčené materiály. Jako je sklo, keramika a porcelán.

Odnos jídla ano, ale ne ve špinavé nádobě

Prodat pokrm či nápoj do donesené nádoby není podle hygieniků jednoznačnou povinností stravovacích provozů. Podnik podle nich musí být na takovou možnost servisu dobře připraven a vybaven tak, aby se přinesené nádoby nedostávaly do kontaktu s ostatním inventářem, pokrmy a surovinami.

Proto i provozovatel stravovacího zařízení může odmítnout podat jídlo do přinesené nádoby. A to s tím argumentem, že k takovému servisu jídel nemá vytvořeny vhodné podmínky.  To, jak připomínají pražští hygienici, podle zásad HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Points, stanovení rizik a kritických kontrolních bodů].

„Jako příklad lze uvést to, že musí být nastavena taková opatření, aby nedošlo ke styku prodávaných potravin s povrchy, na kterých byla položena spotřebitelem přinesená nádoba,“ dodávají strážci veřejného zdraví.

New York zakázal jednorázové obaly pro jídlo a nápoje

Dalším z důvodů odmítnutí bývá i na první pohled nedobrá hygiena doneseného nádobí. Jinak řečeno to, že přinesená nádoba je špinavá. Při případných zdravotních potížích konzumenta a kontrolách by pak provozovatel zařízení jen těžko vysvětloval a prokazoval, že za obtíži stojí špinavý obal.

Vymývání jednorázových obalů

Podle hygieniků je naprosto vyloučené, aby stravovací provozy sbíraly použité jednorázové nádoby, třeba od zákazníků, vymyly je a následně v nich znova vydávaly jídlo nebo nápoje. Takové jednání je jednoznačně v rozporu s platnou legislativou, upozorňují.

Tomáš Popp: Základní suroviny jsou nejzdravější

Možnost opakovaného naplnění třeba kelímku limonádou z automatu je dána tím, že jednorázové nádobí, ať už kelímek, nebo krabička, je ve vlastnictví zákazníka, nikoli provozovatele podniku. Zákazník tak po opětovném naplnění pije výhradně ze svého kelímku.

A zase ta brčka…

Již několik měsíců jsou terčem diskuzí spotřebitelů brčka. Jejich plastové verze v unijních zemích již povinně plně nahradila většinou brčka papírová. Objevují se ale i brčka nerezová nebo bambusová. Byť jejich opakované použití ve veřejných stravovacích zařízeních zákon podle hygieniků nezakazuje, k jejich opakovanému použití v nich je rozhodně nedoporučuje.

„Jejich úzký vnitřní prostor je obtížně čistitelný. Běžný způsob mytí nemusí být dostatečný pro odstranění zbytků nápojů a slin předchozího zákazníka. Existuje zde riziko mikrobiální kontaminace nebo přenosu patogenů,“ vysvětlují pražští hygienici.

Virus ptačí chřipky zničí v mase teplota 70 ºC

Za vhodnější považují jednorázová brčka z ekologických, v přírodě rozložitelných materiálů. A zákazníkům dbající více na ekologické chování doporučují si nosit vlastní, například nerezové brčko.

A co říká legislativa o tolik kritizovaných papírových brčcích často prodávaných v plastových obalech? Podle hygieniků u nich musí dodavatel mimo jejich zdravotní nezávadnost deklarovat i to, že brčko vydrží po celou dobu konzumace nápoje.

„Brčko by mělo zůstat funkční po dobu konzumace nápoje. Současně nesmí senzoricky ovlivňovat konzumovaný nápoj. I tyto vlastnosti by měl garantovat dodavatel,“ připomínají hygienici, co k funkčnosti eko papírových brček říká zákon.

Muž prodával domácí prdelačku. Dostal pokutu

To přesto, že zkušenosti většiny spotřebitelů s papírovými brčky hovoří o zcela jiných funkčních vlastnostech. Ty se totiž často rozpadnou ještě dříve, než se z nich zákazník vůbec napije.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here