Od ledna 2024 se rozšíří hrazená prevence u dětí, mládeže i dospělých

0
7450
od_ledna_2024
Foto: Pexels.com

Širší úhrady očkování proti HPV a meningokokům pro děti i mládež ze zdravotního pojištění, online psychiatrická péče o nezletilé pacienty a screening prostaty pro muže od 50 let věku. To jsou některé změny v hrazené péči od ledna 2024.

Od ledna 2024 zdravotní pojišťovny uhradí očkování proti lidskému papilomaviru [HPV] dětem ve věku od 11 do 15 let. Nyní vakcíny i jejich podání pojišťovny platí mladistvým od 13 do 14 let věku. Pro úhradu očkování z veřejného pojištění je potřeba, aby se zahájilo ve zmiňovaném věku dítěte. Očkování proti infekcím vyvolaným HPV doporučují odborníci jak dívkám, tak chlapcům. A zdravotní pojišťovny je hradí oběma pohlavím bez rozdílu.

Muži jsou většinou přenašeči HPV virů bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata. Ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ vysvětlil již dříve důvody očkování chlapců přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze prof. David Cibula.

S HPV viry se v životě setká přes 80 procent sexuálně aktivních mužů a žen. U některých tyto viry vyvolají nádorová onemocnění. Riziko rozvoje infekce HPV viry dokáže až o 90 procent snížit očkování podané před zahájením sexuálního života. A i když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, ohrožuje také muže i chlapce.

Podle odborníků je očkování proti HPV bezpečné a reakce na něj jsou minimální. Případné nežádoucí účinky očkování podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí.

HPV DNA test pojišťovny uhradí i ženám ve věku 55 let

Ženy mají ze zdravotního pojištění nadále hrazenou jednu preventivní prohlídku u gynekologa ročně. Lékař při ní provede mimo jiné cytologické vyšetření karcinomu děložního hrdla. Ale takzvaný HPV DNA test, jenž má vyšší citlivost, pojišťovny uhradí pouze ženám ve věku 35, 45 a nově 55 let. Ostatní ženy se zájmem o citlivější analýzu stěru si test zaplatí z vlastních prostředků.

HPV infekce: Základní otázky a odpovědi k nemoci

Od ledna 2024 se dále rozšiřuje dostupnost hrazeného očkování proti meningokokům. Proti meningokoku B zdravotní pojišťovny hradí vakcíny dětem do 12 měsíců a dospívajícím ve věku 14 až 16 let. Proti meningokoku ACWY hradí očkování plně dětem od 1. do dovršení 2. roku a dále dospívajícím ve věku 14 až 16 let. Právě ve jmenovaném věkovém rozpětí musí dojít k zahájení očkování. Ostatní věkové skupiny už si musí vakcíny i jejich podání zaplatit sami, případně si po zaplacení očkování požádat o příspěvek z fondu prevence své smluvní zdravotní pojišťovny. Ten cenu vakcíny většinou v plné výši ale nepokryje.

Distanční psychiatrická péče o nezletilé

Dostupnost psychiatrické péče pro děti a mládež má od Nového roku zlepšit rozšířená péče o tuto skupinu pacientů distanční formou. Tedy na dálku pomocí například kamery nebo jiného obrazového snímače. Zdravotní pojišťovny uhradí dětským psychiatrům i takto poskytnutou zdravotní péči u většiny diagnóz.

„To za účelem konzultace náhlého zhoršení zdravotního stavu, k účinku medikace, nežádoucím účinkům, při atace, k akutní krizové intervenci apod.,vyjmenovává důvody pro poskytnutí distanční psychiatrické péče nezletilým pacientům tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

Další podmínkou takové péče je, že pacient již musí být v péči daného lékaře. A to, že nejde o první vyšetření daného pacienta v době vzdáleného kontaktu.

Screening karcinomu prostaty od ledna 2024

S Novým rokem se spustí program časného záchytu karcinomu prostaty pro muže od 50 do 69 let věku. Do programu se mohou zařadit i starší muži, pokud o tom ale rozhodne jejich ošetřující lékař.

„Je prokázáno, že ta úmrtnost poklesne po osmi až deseti letech o přibližně 30 procent,“ uvedl k očekávaným výsledkům screeningu prostaty při jeho představení jeho odborný garant a předseda České urologické společnosti ČLS JEP prof. Roman Zachoval.

Vyšetření budou od ledna 2024 nabízet mužům ve věku 50-69 let všeobecní praktičtí lékaři. Pokud již pacient navštěvuje ambulantní urologii, pak mu test nabídne jeho urolog. Se zařazením do programu musí pacient souhlasit. Pokud se do screeningu nezapojí, lékaři mu jej pak nabídnou co dva roky. To odpovídá frekvenci z pojištění hrazeným preventivním prohlídkám v ordinacích praktických lékařů.

Screening nádorů prostaty může snížit úmrtnost na ně až o 30 %

Podle profesora Zachovala je screening prostaty tím nejjednodušším preventivním onkologickým programem ze všech. Testování se totiž provádí pouze ze vzorku krve, ze kterého se zjišťují hodnoty prostatického specifického antigenu [PSA]. Z nich pak lékař vyhodnotí riziko nádorového onemocnění prostaty. Pokud je hladina PSA nad 3 µg/l, odešle lékař pacienta k podrobnějšímu vyšetření na certifikovanou ambulantní urologii. Pokud se ukáže nález jako negativní, pak u daného pacienta provede další kontrolní odběr po dvou nebo čtyřech letech s ohledem na množství zjištěné hladiny PSA v krvi.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here