HPV DNA testy snižují riziko rakoviny děložního čípku

0
1894
HPV_DNA_testy
Foto: Pixabay.com

Unikátní tříletá česká studie Libuše potvrdila, že vyšetření HPV DNA testy v kombinaci s cytologickým stěrem má 4krát vyšší schopnost detekovat závažné přednádorové změny děložního čípku.

Do studie Libuše se zapojilo 2 409 žen ve věku od 30 do 60 let z 12 gynekologických center ze všech regionů Česka. Cíl studie spočíval v získání dat o výskytu infekce lidskými papilomaviry [HPV], které jsou původcem rakoviny děložního čípku. Výsledky studie jasně potvrdily, že kombinace HPV a DNA testů a cytologického stěru v prevenci fungují mnohem účinnější než tradiční prevence založená pouze na samostatném cytologickému stěru.

„Data jednoznačně doložila, že kombinace obou vyšetření podstatně zvyšuje bezpečnost a citlivost gynekologického preventivního vyšetření pro všechny pacientky, které na vyšetření pravidelně docházejí,“ říká hlavní odborný garant studie profesor Jiří Sláma.

Dle jeho slov dva testy HPV během tříletého intervalu dokáží významně zlepšit zdraví sledovaných a významně snížit riziko možného onemocnění rakovinou děložního čípku. To proto, že díky detekci pohlavně přenosné infekce HPV pomocí citlivého HPV DNA testu lze významně zvýšit citlivost screeningu rakoviny děložního čípku. Pozitivní výsledek testu navíc umožňuje včas a přesně identifikovat pacientky v riziku rakoviny děložního čípku.

Studie Libuše odstartovala v roce 2018

Studie Libuše začala v roce 2018, kdy došlo k prvnímu kolu kombinovaného vyšetření. Již tehdy se potvrdilo, že společné vyšetření HPV DNA testu a tradiční cytologie dokáže zachytit 4krát více závažných předrakovinových změn. Ve studii zdravotníci využívali i speciální cytologické barvení. To na základě průkazu takzvaných biomarkerů stanoví, zda infekce HPV postupuje směrem k přednádorovým změnám děložního čípku. Díky dvěma barvivům biomarkery detekují současně proteiny p16 a Ki-67. Jejich přítomnost v buňce pak indikuje, že infekce HPV přechází do onkogenní transformace.

Detekce HPV u pacientek umožnila v dalších krocích identifikovat závažné předrakovinové změny. A nemocné pacientky tak včas podstoupily operaci.

Karcinomu děložního hrdla v ČR mnoho nebrání

Zbylá skupina sledovaných žen představovala pacientky s významně nižším dlouhodobým rizikem rozvoje předrakovinových nebo rakovinových změn na děložním čípku.

„Po třech letech sledování byly oba testy zopakovány. Výsledky potvrdily výrazné snížení frekvence abnormálních cytologických nálezů, snížení frekvence pozitivity HPV testu, snížení potřeby odeslat pacientky na specializované kolposkopické vyšetření děložního čípku, a především významný pokles výskytu závažných předrakovinových změn,“ uvádí profesor Sláma.

Další přínos kombinace HPV a DNA testu spočívá v uklidnění ženy s negativním výsledkem HPV DNA testu i cytologického stěru. To proto, že riziko rozvoje závažného nálezu u nich dosahovalo po třech letech pouze 0,3 procenta.

Počet infikovaných žen během tří let poklesl o třetinu

Studie dále doložila, že se po třech letech ve sledované populaci snížila frekvence HPV pozitivních žen o třetinu. A to z původních 7,4 procenta na 5,3 procenta. Za poklesem stojí ošetření části pozitivních žen s prokázaným nálezem předrakovinových změn způsobených infekcí. Dále pak spontánní eliminace části HPV infekcí působením vlastní obranyschopnosti. Průměrný věk, kdy docházelo k eliminaci viru, činil 41 let.

„Pokles frekvence HPV pozitivity tak snížil i množství žen, které jsou dlouhodobě v riziku rozvoje rakoviny děložního čípku. HPV infekce má dynamický vývoj. Z organismu ji eliminuje vlastní obranyschopnost, ale naopak ji organismus i nově přenese. Například v situaci, kdy má žena nového či nestálého partnera,“ popisuje Sláma.

Upřesňuje, že studie zjistila nové infekce u 88 žen z celkových 2 409 pacientek. Průměrný věk žen s novou infekcí se pohyboval v rozmezí mezi 41. a 47. rokem života. Podstatná je rovněž skutečnost, že u části žen infekce přetrvávala v bezpříznakové formě od počátku sledování. A tyto pacientky bude třeba i po ukončení studie dále častěji kontrolovat.

Vyšetření HPV DNA je výhodné i pro ženy po padesátce

Studie dále ukázala, že HPV bývá přítomen i v organismu zralých žen. Ve věku nad 45 let je dlouhodobě asi čtyři procenta HPV DNA pozitivních žen. Podle dat získaných ze studie se i v této skupině mohou ženy nakazit novou HPV infekcí. Nejvyšší frekvenci zcela nové nákazy HPV lékaři evidují u žen s průměrným věkem 41 let.

Poněkud nečekaně studie identifikovala ve skupině žen s průměrným věkem 47 let nejvíce opakovaných infekcí, tedy reinfekcí.

„Současná strategie vyšetření, která doporučuje provedení stěru na HPV DNA ve 35 a ve 45 letech, tak může část pacientek s opakovanou infekcí získanou v pozdějším věku minout. Uvedená data proto silně podporují rozšíření vyšetření HPV DNA i na skupinu žen po 50. roce života,“ doporučuje Jiří Sláma.

HPV testy ženám od příštího roku zaplatí pojišťovny

Zároveň upozorňuje, že u mnoha žen HPV infekce přetrvává několik let nebo dokonce desetiletí a rozvoj rakoviny děložního čípku je nenápadný a bezpříznakový. A ve vyšším věku značná část žen přestává chodit na pravidelné gynekologické prohlídky. Z tohoto důvodu k odhalení případných patologických změn u starších pacientek dochází často až ve chvíli, kdy je onemocnění rozvinuté.

„Výskyt pokročilých případů rakoviny děložního čípku má v ČR dlouhodobě vrchol kolem 60. roku života. Testování žen v 55 letech má proto potenciál identifikovat podstatnou část rizikových žen v předrakovinovém stadiu a adekvátně se o ně postarat,“ vysvětluje Jiří Sláma.

HPV DNA testy jsou dostupné u gynekologa

HPV DNA testy jsou v Česku dostupné všem ženám, které se mohou nechat testovat u svého gynekologa. Vzorek se odebírá stěrem z děložního čípku stejně jako cytologické vyšetření, lze jej dokonce provést i současně.

„Testovat se na přítomnost rizikových typů HPV se může žena v každém věku. Pokud chce zpřesnit riziko rozvoje rakoviny děložního hrdla. Testování na HPV nedoporučujeme pouze mladým ženám bez obtíží. To proto, že HPV infekce se mezi mladými lidmi do 30 let vyskytuje velice často a ve většině případech samovolně odezní,” říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

Podle něj 35leté a 45leté ženy už ale mají HPV test hrazený ze zdravotního pojištění. Ostatní ženy si jej hradí samy.

„Smysluplnost HPV testace může každá žena konzultovat se svým registrujícím gynekologem,“ dodává.

Prohlídka u gynekologa snižuje riziko vzniku rakoviny

Základním předpokladem úspěšného boje s rakovinou děložního čípku podle něj i tak nadále zůstává apel na ženy, aby nepodceňovaly preventivní gynekologické prohlídky. Navštěvovaly pravidelně svého lékaře a podstupovaly dostupná vyšetření. Jedině tak mohou zásadním způsobem ovlivnit nepříznivou prognózu pozdě zjištěné rakoviny. Ačkoliv mají ženy ve věku 35 a 45 let možnost HPV testace hrazené zdravotní pojišťovnou, ne všechny tento benefit využívají.

„I přes až trojnásobné navýšení HPV testů proti minulým letům máme stále určité rezervy. Výsledky z našich laboratoří ukazují, že asi polovina žen v daných věkových skupinách se ještě na HPV nevyšetřilo,“ uzavírá Markéta Trnková z laboratoře AeskuLab Patologie.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here