Odborníci z Brna nově koordinují screeningové programy v ČR

0
281
screeningove_programy
Ilustrační foto: Freepik.com

„Sídlíme v Brně, ale klidně se na nás obracejte, v Praze teď také býváme,“ uvedli včera [26.3.] na setkání s novináři zástupci Národního screeningového centra. Právě oni mají nyní nově na starosti screeningové programy.

Datová vyhodnocení plošných preventivních screeningových programů dlouhé roky spadají pod Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS ČR]. V roce 2016 v rámci Ústavu ale nově vzniklo Oddělení hodnocení preventivních programů. O tři roky později se toto oddělení přeměnilo na Oddělení Národní screeningové centrum. Avšak ani to nestačilo, a tak již v roce 2020 oddělení povýšilo na Odbor Národní screeningové centrum. Od té doby si samostatný odbor, jenž se skládá ze dvou oddělení, a který nadále náleží pod ÚZIS ČR, říká zkráceně Národní screeningové centrum [NSC]. NSC, které sídlí v městské části Brno-Bohunice, ale ani tak ve vývoji neustalo. Velkého významu nabylo s příchodem brněnského radiologa a poslance, profesora Vlastimila Válka [TOP 09], na ministerstvo zdravotnictví coby ministra zdravotnictví.

„Dříve jsme měli na starosti hlavně datovou analýzu a přípravu metodiky screeningových programů, loni nás ministr Válek ale i pověřil koordinací populačních screeningových programů a spoluprací na nově vznikajících screeningových programech,“ vysvětlil pro Zdravé Zprávy vedoucí NSC Karel Hejduk.

NSC se těší jak velké podpoře ředitele ÚZIS ČR profesora Ladislava Duška, tak ministra Válka. A to z mnoha důvodů. Tím hlavním je, že oba profesoři považují screeningové programy za klíčové pro udržení kvalitního veřejného zdraví v Česku.

Česko otevřelo další screening, tentokrát rakoviny slinivky břišní

„Stále jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, ale ta naše role je už podstatně širší. Jsme zodpovědní za to, abychom procesy v oblasti plošných screeningových programů správně nastavili,“ doplnil Karla Hejduka pro Zdravé Zprávy jeho kolega, vědecký vedoucí NSC Ondřej Májek.

Jak to vidí ministr Válek a kompetence NSC

Od Národního screeningového centra si hodně slibuje jak ředitel ÚZIS ČR, tak sám ministr Válek. Ten uvádí, že centrum hraje nezastupitelnou roli v “našem úsilí o zlepšení veřejného zdraví a snížení nemocnosti v České republice”.

„Screeningové programy jsou klíčovou součástí naší národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, a jejich úspěšná implementace bude mít významný dopad na zdraví našich občanů,“ vyjasnil ministr.

Prevence rakoviny plic se nabízí druhý rok, ale využívá ji hrstka lidí

Jakkoli správní činnost v oblasti screeningových programů nadále zajišťuje ministerstvo zdravotnictví, skutečností je, že v poslední době NSC přibylo mnoho nových a důležitých kompetencí. Patří mezi ně například mezinárodní spolupráce, vzdělávací a výzkumné aktivity, a zejména realizace pilotních projektů s důrazem na implementační výzkum.

Vyšetření SMA bude standard novorozeneckého screeningu

Nechybí ani zmíněná koordinace populačních programů a spolupráce na nově vznikajících screeningových programech. Přidává se i metodické a personální zázemí v oblasti časného záchytu onemocnění v Česku. Přičemž základem zůstává prvotní činnost Národního screeningového centra. A tou je sběr a analýza dat, plus evaluace stávajících a nových screeningových programů.

Vznikají tu nové procesy a kroky, zní z NSC

I když by se ve výčtu kompetencí NSC dálo pokračovat, například úkolem, jenž zní „naplňování klíčových strategií“, Karel Hejduk pro Zdravé Zprávy nové poslaní centra shrnul do několika vět.

„Dostali jsme za úkol převzít organizaci screeningových programů. Vznikají tu nové procesy a kroky. A my jsme zodpovědní, abychom ty procesy správně nastavili,“ uvedl.

Screening nádorů prostaty může snížit úmrtnost na ně až o 30 %

Jeho slova potvrdila vedoucí oddělení řízení screeningových programů Lucie Mandelová. Podle ní NSC “neustále vyvíjí a implementuje nejnovější technologie a postupy pro časný záchyt nemocí”. To proto, aby zajistilo maximální účinnost a efektivitu screeningových programů.

„Ještě předtím, než je uveden do praxe konkrétní screeningový program, je testován v pilotním režimu. […] Již jsme takto realizovali desítku takových pilotů a výsledky postupně implementujeme do zdravotního systému,“ vysvětlila.

Příkladem uvedla nově chystaný program časného záchytu hepatitidy C u osob užívajících injekčně drogy. Případně program, který si klade za cíl, jak řekla, bojovat s obezitou u dětí.

Spolupráce s pojišťovnami a lékaři

Součástí činnosti NSC má být podle jeho zástupců i osvěta. Aktuálně chystají spolu s ministerstvem zdravotnictví novou informační kampaň, která by přivedla ke screeningu více lidí. Ostatně NSC posílilo o svou vlastní tiskovou mluvčí. Jak chtějí zástupci centra přimět pojištěnce k tomu, aby se více zapojovali do screeningových programů, na zmíněném setkání vysvětlila manažerka screeningových programů pro časný záchyt karcinomu prostaty a plic Marcela Koudelková.

„Každý musí začít sám u sebe,“ uvedla mimo jiné.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví, které setkání pořádalo, Ondřej Jakob následně doplnil, že do popularizace screeningových programů v Česku by se podle jeho názoru měly více zapojit zdravotní pojišťovny.

„Přece jenom náš rozpočet, jako rezortu, je omezený. Pokud by se tedy více do problému vložily zdravotní pojišťovny se svými rozpočty, výsledky by mohly být lepší,“ uvedl.

Screening osteoporózy se v praxi osvědčuje, tvrdí pojišťovna

Podle vedoucího NSC Karla Hejduka ale platí, že pomocnou ruku NSC potřebuje i od lékařů.

„My jsme odborníci na veřejné zdraví, ale potřebujeme podporu ze strany lékařů a odborných společností. Stále jsme ÚZIS. Stále se soustředíme na práci s daty,“ řekl s tím, že centrum například nově vytvořilo datový portál, na němž zveřejňuje data o úspěšnosti jednotlivých programů.

Co dále chystá NSC

Ponecháme-li stranou přesně definovanou náplň NSC, kterou na jeho stránkách jeho zástupci shrnují třeba v článku Mohou být úspěšné české screeningové programy ještě úspěšnější?, některé z aktivit brněnského samostatného odboru ÚZIS ČR míří správným směrem. Patří k nim například i vytvoření jednotného elektronického prostředí pro screeningové programy. A to by využívali jak lékaři, tak pacienti.

„Jde o vytvoření systému komunikace pro ten screening. To je úkol pro ministerstvo zdravotnictví. Měla by vzniknout jedna systematická centrální služba, která by umožnila všechna data ke screeningu sdílet,“ vysvětlil pro Zdravé Zprávy Ondřej Májek.

Screening prsu v ČR slaví 20 let. Odhalil 62 tisíc nádorů

Z hlediska pacientů připadá do úvahy využití nově spuštěné očkovací aplikace EZkarta. Ta by podle jeho slov mohla mít funkcionalitu, jež by zahrnovala i návštěvu screeningových programů. Aplikaci původně vyvíjel Státní ústav pro kontrolu léčiv, následně práci na ní ukončil a převzal ÚZIS ČR. A ten k tomu využil aplikaci Tečka z doby pandemie covidu.

Spory kolem eOčkování ukazují pravý český kocourkov

Ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, které v oblasti screeningu vyvíjejí vlastní aktivity, například obesílají pojištěnce dopisy, v nichž je zvou na screeningové programy, pak Ondřej Májek uvedl, že i v tomto se intenzivně pracuje na efektivnějším řešení, jako jsou například cílené e-maily. A klíčovou roli mohou sehrát vlastní aplikace pojišťoven. Na otázku, z čeho jsou aktuální činnosti NSC financovány, pak jeho zástupci uvedli, že část peněz tvoří finance ÚZIS ČR a další část příjmu zajišťují evropské a národní dotace.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here