Ode dneška začala platit celoplošná povinnost nošení roušek v Česku. Lidé si je musí nasadit ve všech prostředcích veřejné dopravy, v úřadech, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Zároveň se zkracuje doba karantény a izolace ze 14 na 10 dnů. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] pak nově zvýšilo počty účastníků na hromadných akcích.

Ode dneška, 1. září 2020, začala platit povinnost zakrytí úst a nosu ve všech typech veřejné dopravy, včetně meziměstské či dálkové. Roušky si musí nasadit lidé i před vstupem do taxíku. Za upozornění stojí i to, že roušky jsou povinné i v prostorách a halách přepravních budov, tedy v nádražních a autobusových budovách, včetně Letiště Václava Havla a prostorách jemu přilehlých. Bez roušky nebudou moci lidé ani odvolit v říjnových krajských a senátních volbách.

Na podzim odvolí i lidé v nařízené karanténě

O něco přísnější pravidla k nošení roušek platí v Praze. V ní povinnost nosit roušky upravuje jak její vedení, tak i Hygienická stanice hlavního města Prahy. Mimo to má metropole nejvyšší denní přírůstky nově nakažených.

Hygienici v Praze hlásí počínající komunitní přenos

Přesto v ní hygienici a úředníci magistrátu nenařizují roušky nosit ve všech veřejných místech, někde to jen doporučují.

Začala platit nová pravidla pro hromadné akce

Dnešním dnem se navyšuje možnost navýšit počty účastníků na hromadných akcích. A to až o 50 procent nevyužitého prostoru v místě jejich konání. Nová opatření se týkají akcí konajících se ve vnitřním i vnějším prostoru, který svou kapacitou přesahuje 1 000 osob. V takovém případě smí být v prostoru 1 000 osob a zbývající kapacita může být zaplněna z 50 procent.

„Prakticky to znamená, že pokud se například koná akce uvnitř v hale pro 1 500 osob, lze obsadit akci až 1 250 diváky s tím, že budou rozděleni do sektorů po nejvýše 500 osobách. Pokud se koná akce venku, například na stadionu pro 5 000 diváků, může jí navštívit až 3 000 osob s tím, že budou rozděleny do sektorů po nejvýše 1 000 osobách,” vysvětlila na příkladu hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Nadále platí, že prostor, ve kterém se tyto akce konají, musí být rozdělený do organizačně oddělených sektorů. U vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob, u venkovních prostor 1 000 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

Mezi vystupujícími [herci, zpěváci, sportovci, přednášející] a diváky musí být zajištěna minimální vzdálenost dva metry, nebo je nutné použít nepropustnou zábranou bránící šíření kapének [např. sklo, plexisklo apod.]. Dvoumetrové rozestupy musejí být dodrženy také mezi osobami v sousedních sektorech. Jedná-li se o akci s živou hudební produkcí, není možné zřizovat sektory vymezené pro stání. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest zůstávají beze změn. Tedy platí, že při vnitřních hromadných akcích nad 100 osob budou, s výjimkou osob účinkujících či přednášejících, roušky povinné.

Školy a zkrácení izolace a karantény

V žádné z tuzemských škol momentálně neplatí povinnost dětí a personálu nošení roušek. K této povinnosti přistoupí hygienici a vedení škol, pokud infekce ve škole či jejím okolí nebo okrese zesílí.

Všechno je jinak: Roušky ve školách nebudou povinné

Osoby, kterým byla hygieniky kvůli epidemiologickému šetření nařízena karanténa či izolace si v ní ode dneška pobydou o čtyři dny kratší dobu, tedy deset dní. To znamená, že osoby, kterým potvrdil PCR test [stěr biologického materiálu z dutiny nosní, pozn. red.] přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a nemají žádné z příznaků nemoci covid-19, zůstanou v nařízené izolaci o čtyři dny kratší dobu.

Karanténa a izolace se od 1. září zkracuje o čtyři dny

Zkrácená doba izolace se od 1. září týká i osob pozitivně testovaných na covid-19 s příznaky nemoci. V takovém případě nesmí mít nakažený takové příznaky minimálně tři dny před případným ukončením izolace. Izolace zároveň nesmí být kratší deseti dnů. Začátek její doby lékař počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Ukončuje ji po uplynutí výše popsané doby a to bez PCR testu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here