Nová vláda představila směřování českého zdravotnictví

0
15447
nova_vlada
Foto: TOP 09

Lídři stran Spolu a PirStan podepsali [8.11.] vládní koaliční smlouvu. A představili v ní i plány na směřování českého zdravotnictví. Nová vláda se chce zaměřit na veřejné zdravotní pojištění a valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Nově vznikající vládní kabinet se podle svého prohlášení o koaliční spolupráci zaměří hlavně na změny systému veřejného zdravotního pojištění. Za cíl si dává dlouhodobější finanční plánování a jasno chce vnést také do plateb za státní pojištěnce. Ty by se měly valorizovat dle předem daného vzorce. O čem už se ostatně v českém zdravotnictví po léta diskutuje.

Finanční udržitelnost systému zdravotnictví chce nová vláda zajistit dobrovolným připojištěním zdravotní péče. Tu si podle ní za stávající situace lidé v Česku již tak jako tak platí sami. Za významné považují i diskuzi o konkurenci zdravotních pojišťoven.

Platby za státní pojištěnce se v Česku zvyšují nahodile

Nemalé příjmy zdravotním pojišťovnám do jejich rozpočtů přináší platby za takzvané státní pojištěnce [děti, studenti, důchodci, ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, lidé ve výkonu trestu, azylanti, aj.]. V součtu jde zhruba o 5,9 milionu osob, za které platí každý měsíc zdravotní pojištění stát. Od ledna 2022 to bude 1 767 Kč měsíčně. Celkem jde asi o 35 procent všech nákladů na zdravotnictví.

Za poslední dva roky se u nás tyto platby navyšovaly sice několikrát, avšak podle zástupců nově vznikající vlády vždy nahodile a především kvůli vysokým výdajům pojišťoven na očkování a testování na covid-19. Ale také v důsledku plateb kompenzací poskytovatelům zdravotní péče a odměnám zdravotníkům.

Další zvyšování platby za státní pojištěnce má své limity

Nová vláda proto ve svém prohlášení slibuje lepší předvídatelnost růstu plateb za státní pojištěnce prostřednictvím pravidelné valorizace. Což by podle ní v plánování výdajů pomohlo jak státnímu rozpočtu, tak rozpočtům jednotlivých zdravotních pojišťoven.

V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči ve výši 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod a prosadit chce víceleté plánování financování péče.

Dostupnost zdravotní péče v Česku

Nová vláda pěti stran slibuje ve svém společném prohlášení i nový zákon o zdravotních pojišťovnách. Což ostatně chtěla i dosluhující vláda ANO a ČSSD. Zajistit tím chce lepší odpovědnost za zajištění služeb pro pojištěnce a také konkurenci mezi jednotlivými pojišťovnami. Těch v Česku funguje celkem sedm.

S tím souvisí i další cíl nově vznikající vlády, která chce zlepšit kontrolu nad využíváním peněz ve zdravotnictví a dostupnost péče v odlehlejších regionech Česka. V dokumentu se tak koalice věnují kontrole hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Úhrady 2022: Zubaři budou dostupnější, říká Vojtěch

Což se týká jak praktiků nebo stomatologů, ale i ministerstvem zřizovaných fakultních nemocnicí. Zde chce nová vláda hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data zveřejňovat.

Slibuje také monitoring čekací doby na operace a vyšetření, včetně volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů a gynekologů. Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se však dokument nikterak nezmiňuje o lékárenství.

ČLnK na sjezdu zvýšila členství i řekla, co chce od vlády

Reforma duševního zdraví

Zaměřit se podle informací v koaliční smlouvě plánuje budoucí vláda i na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit hlavně její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami.

Opařany nekončí, noví lékaři dostanou milion korun

Dostupnější mají být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Dále také preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním postižením.

Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné financování služeb pro závislé.

Viktor Mravčík odchází z NMSDZ, nesouhlasí s vedením

V elektronizaci zdravotnictví chce nová vláda pokračovat

Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem [za ANO] si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dále podporovat.

Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn. Například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány.

IPVZ oznámil revitalizaci pedagogických činností

Financovat by se měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí.

Zvýšit povědomí o zdravotní gramotnosti

Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl. Podporovat ho mají především zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor a zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty a poskytovatele péče měly motivovat i finančně. Zvýšit by se u nás měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí, jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní onemocnění plánuje zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách má vláda více podpořit dietní stravování. A spolu s ministerstvem zemědělství přitom podporovat produkci regionálních potravin.

Zdravotníci poukazují na boom obezity a nadváhy v ČR

I končící vláda měla za cíl podpořit prevenci ve zdravotnictví, jak uváděla ve svém programovém prohlášení. Což se jí ale především kvůli covidu-19 povedlo jen zčásti. Nicméně ještě „na poslední chvíli“ rozšířila screeningové programy o vyšetřování lidí s rizikem rakoviny plic. Slibovala ale zavést i systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví, k čemuž však nakonec nedošlo.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here