Koaliční vláda příliš nového v sociální oblasti neslibuje

0
3137
socialni
Foto: Pixabay.com

Vláda premiéra Petra Fialy [ODS] zveřejnila své programové prohlášení. Zatímco plánům ve zdravotnictví jsme se již na ZdraveZpravy.cz věnovali, stále zbývají sociální služby. Co v nich chystá nová vláda?

V první řadě ale zmiňme současné třenice o zvýšení platů v sociálních službách. Ty nová vláda zvýšila o 700 korun, ačkoli minulá vláda počítala s navýšením o 1 400 korun.

Vláda zkrouhla valorizace platů ve veřejné sféře i Antivirus

Rozhodnutí vlády aktuálně zkritizovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Té se nelíbí, že platy stoupnou pouze v přímé péči.

„Už podruhé se zapomnělo na obslužný personál, jako jsou pracovníci prádelen, kuchyní nebo údržby, bez nichž se domovy pro seniory a pobytová zařízení pro handicapované neobejdou,“ upozornil předseda Asociace Jan Gabriel.

Roman Kraus: V plánu je doplňkové zdravotní pojištění

Situace je podle něj o to složitější, protože peněz nemají sociální zařízení zrovna nazbyt. Výrazně totiž rostou nejen náklady na energie, ale zdražuje prakticky všechno, včetně potravin.

„Od roku 2014 navíc podle něj nebyla v úhradové vyhlášce zvýšena cena za ubytování a stravu, někde už proto zrušili třeba svačiny,“ upřesnil.

Pro úplnost dodejme, že za nedostatečné považuje navýšení platů také Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP ČR]. I jeho zástupci již vedle dalšího kritizovali nezvýšení platů nezdravotníků.

Nepřidali jste dost, kritizují vládu odbory ve zdravotnictví

Podle zástupců OSZSP ČR uklízečky, kuchaři, údržbáři a také technicko-hospodářští pracovníci už ani loni neměli zvýšené platy. Což je podle odborářů pro udržení těchto pracovníků ve zdravotnictví velmi špatný vzkaz.

Co nového chystá vláda v sociální oblasti a službách

V oblasti sociálních služeb nová vláda zdůrazňuje nezbytnou roli fungující stabilní rodiny, participující občanské společnosti a místní komunity. Součástí je podle ní i důstojná práce a dostupná kvalitní sociální péče a sociální služby.

Obecně chce vláda klást důraz na dostupnost sociálních služeb, podporu při zajištění dostupného bydlení a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Klíčová je podle ní ale rodinná politika a zaměstnanost.

Pečovatelská služba není v Česku dostatečně dostupná

„Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou, proto podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům, nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké,“ uvádí vláda ve svém prohlášení.

Skrz daňové nástroje a zjednodušený systém sociálních dávek vláda chce, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí a péčí o blízké osoby neznamenaly propad životní úrovně.

Diakonie ČCE: Pečující lidé ustláno na růžích nemají

Chce proto podpořit kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění. Dále chce pracovat se slevami na pojistných odvodech, ale i zvýšit flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Co dál chce vláda v sociální oblasti
 • Rozšíříme nabídku služeb pro děti, zachováme dětské skupiny a podpoříme služby a péči o nejmenší děti, zvýšíme kvalitu a dostupnost těchto služeb.
 • Nastavíme finanční podporu podle věku dítěte a náročnosti péče s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost.
 • Zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování.
 • Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
 • Upřednostníme vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších dětí.
 • Cíleně se zaměříme na specifické potřeby samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin s handicapovaným členem.

Vláda chce rozvíjet i paliativní péči, včetně terénní, dětské hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin.

Paliativní péče není dostupná ve všech regionech

Také chce sjednotit systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV]. Proto chce dlouhodobě podporovat přechodné pěstouny a zavede celostátní registr pěstounů. Zároveň chce podpořit kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti.

Stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných

Vláda hodlá posílit kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšit systém výběru a přípravy pěstounů.

Sociální služby a sociální dávky v Česku

V oblasti sociálních služeb chce vláda zavést víceleté financování sociálních služeb s výhledem na tři roky. Nové financování má více zohledňovat regionální potřeby.

„Konkrétními opatřeními podpoříme rozvoj domácí sociální a zdravotní péče, terénních služeb a vznik služeb pro rodiny a domácnost,“ stojí v programovém prohlášení vlády.

Ta se chce také zasadit o provedení systémových změn k integraci a provázání sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče. Podporovat bude, jak již bylo řečeno, rodinné pečující.

Rok 2022 přináší změny v mnoha sociálních dávkách

Vláda také chce zlepšit dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální podporu hrazenou státem. Cíl je rozvoj sítě odlehčovacích služeb a služeb pro osoby se speciálními potřebami.

Co dál chystá vláda v oblasti sociálních služeb
 • Podpoříme transformaci pobytových zařízení na zařízení menšího, komunitního typu.
 • Připravíme novelu zákona o sociálních službách, která přinese eliminaci administrativní a byrokratické zátěže v rámci poskytování sociálních služeb a s důrazem na kvalitu služeb.
 • Zajistíme valorizaci finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči.
 • Zajistíme spravedlivé odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti.
 • Podpoříme transparentnost a online komunikaci mezi klienty sociálních služeb, příjemci sociálních dávek, poskytovateli sociálních služeb a pracovníky resortních úřadů.
 • Zajistíme propojenost resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek.

Vláda chce aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh. To znamená, že zreviduje současný systém podpory jejich zaměstnávání. Pomoci by jí v tom mělo přijetí zákona o sociálním podnikání.

Programové prohlášení vlády dále slibuje zjednodušení a zrychlení procesu přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, hlavně pak příspěvku na péči a invalidních důchodů. Vláda chce provést i změny v posuzování ze strany Lékařské posudkové služby a v sociálním šetření sociálními pracovníky.

„Podpoříme zapojení soukromých zdrojů do financování sociálních služeb při zachování sociálních pojistek. Odstraníme ´body zlomu´ z dávkových a daňových systémů s cílem, aby lidé nezůstávali v pastech chudoby a byli více motivováni k pracovní aktivitě,“ stojí v prohlášení.

Důchodová reforma do roku 2023

A poslední věc, kterou vláda plánuje, byť se přímo netýká sociálních služeb, ale je klíčová, je důchodová reforma. Tu chce vláda předložit nejpozději do roku 2023. Ta s má skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné.

„Základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu. Zásluhová složka vyjde z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí. Dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu inspirovaná zahraničními zkušenostmi,“ uvádí programové prohlášení vlády s tím, že kabinet zachová a bude podporovat soukromé penzijní spoření.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here