Rok 2022 přináší změny v mnoha sociálních dávkách

24
65956
zmeny
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Od ledna 2022 se mění podmínky u příspěvku na péči a na zvláštní pomůcky. Změny jsou u ošetřovného i dlouhodobého, otcovské či pěstounské dávky. Vzrostou i platy ve zdravotnictví a sociální sféře.

Od ledna 2022 se sjednotí výše příspěvku na péči bez ohledu na to, jaký typ péče jeho příjemce ve stupni závislosti III nebo IV skutečně využívá. Do 31.12 2021 úřady vyplácely nižší částku příspěvku lidem, kteří pobývali v zařízení sociálních služeb, dětském domově nebo třeba speciálním zdravotnickém zařízení, jako jsou hospice. Naopak vyšší částku pak dostávali lidé, kterým pomáhali takzvaní neformální pečující nebo terénní sociální služba.

Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá,“ uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Jednotná výše příspěvku na péči platná od ledna 2022:
 • 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III,
 • 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III,
 • 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV.

Podle úřadu příjemci dávky nemusejí o změny výše příspěvku na péči nijak žádat. Částky úřad sladí automaticky.

Příspěvek na zvláštní pomůcku dostanou i autisté

Změny se od nového roku dotknou také podmínek poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku. Například na pořízení schodišťové plošiny nebo často i stropního zvedacího systému. Žádat o ně mohou nově i lidé s diagnostikovanou těžkou demencí.

Příspěvek ve výši až 200 tisíc korun na pořízení vozidla mohou nově dostat pacienti s poruchou autistického spektra. Příspěvek je určený pro osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese či heteroagrese, které u nich trvají i přes předepsanou léčbu.

Duševní poruchy v ČR ohrožují až 13 % dětí a mládeže

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Od ledna 2022 dostanou lidé s dlouhodobým zdravotním onemocněním průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Nicméně samotná platnost průkazu – plastové karty – bude i nadále omezená.

„Pokud skončí osobě s trvalým nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením platnost plastové karty, nebude znovu hodnocen její zdravotní stav, jen se vydá plastová karta nová,“ vysvětluje MPSV s tím, že krajské pobočky úřadů práce o tom budou majitele karet informovat alespoň 90 dní před koncem platnosti dokladu.

Dětí se zdravotním postižením je v Česku sedm procent

Dva týdny otcovské poporodní péče

Podstatnou změnou od ledna 2022 je i prodloužení nemocenské dávky zvané otcovská ze sedmi nově na 14 dnů pro všechny nemocensky pojištěné rodiče novorozence.

V praxi jde o situace, kdy v době prvních šesti týdnů po narození zůstává novorozenec hospitalizovaný. Jeho druhý pečující si může vybrat, jestli si otcovskou vyčerpá v prvních šesti týdnech po narození dítěte nebo až v šesti týdnech po propuštění dítěte z nemocnice. Čímž se dle MPSV vyřeší situace, kdy je novorozenec na delší čas umístěný v inkubátoru.

Dvoutýdenní otcovské péče se muži dočkají již příští rok

Novela o nemocenském pojištění upravuje i podmínky nároku na ošetřovné při péči o dítě. To mohou s platností od 1. ledna 2022 čerpat nově i blízcí příbuzní dítěte, se kterým nežijí ve společné domácnosti. Tato podmínka se nyní nevyžaduje u přímých příbuzných. Podle občanského zákoníku tak jde většinou o otce, matku, prarodiče, syna, dceru, ale i vnuka či vnučku. Dále i sourozence, manžela, manželky, registrovaného partnera/ky, rodiče manžela/ky nebo registrované partnery.

Konec 7denní hospitalizace pro dlouhodobé ošetřovné

Po více než třech letech diskuzí dojde i ke změně vyplácení dávky dlouhodobé ošetřovné, kterou taktéž upravuje novela zákona o nemocenském pojištění. Podle ní již nevyléčitelní pacienti v terminálním stadiu nemoci nemusejí pro splnění nároku na dlouhodobé ošetřovné pro o ně pečující osobu splnit podmínku sedmidenní hospitalizace.

„Stačí, když ošetřující lékař potvrdí zdravotní stav pacienta. Cíl novely je i rozšířit možnosti pobytu v domácím prostředí i v ostatních případech dlouhodobé péče,“ uvádí ve své zprávě MPSV, do jehož kompetence nemocenské dávky spadají.

Ošetřovné pro umírající se zbaví podmínky hospitalizace

A nastávají i změny podmínek pro přiznání dlouhodobého ošetřovného pro ostatní dlouhodobě nemocné pacienty. Požádat o dávku budou moci nově již po čtyřdenním pobytu v lůžkovém zařízení. Nikoli po sedmi dnech, jako tomu bylo do 31.12.2021.

Změny v odměňování pěstounské péče

Zvýšit zájem o přechodné pěstounství má od nového roku novela zákona o sociálně právní ochraně dětí [zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 47]. Podle ní se zvyšují odměny za pěstounskou péči nejenom pro přechodné, ale i dlouhodobé pěstouny.

Od ledna 2022 dostane pěstoun za zprostředkovanou pěstounskou péči násobek minimální mzdy. Aktuálně tedy 16 200 korun, za dvě děti pak nově dostane 1,5násobek aktuální minimální mzdy. Za tři děti pak od úřadu dostane měsíčně dvojnásobek minimální mzdy.

Stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných

Co se týče přechodných pěstounů, ti podle nové legislativní úpravy dostanou měsíční odměnu ve výši 1,8násobku minimální mzdy. Novela navíc navyšuje odměnu pro pěstouna podle stupně závislosti dítěte.

A zvyšuje se i příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ten byl doposud 22 800 korun za obsazené lůžko. Od ledna 2022 se zvyšuje na 36 tisíc korun měsíčně.

„Kapacita zařízení tohoto typu by přitom neměla být větší než 20 dětí,“ upozorňuje MPSV.

Tím ale novinky v pěstounské péči nekončí. Nová legislativa do praxe zavádí zcela nový příspěvek pro mladé dospělé bez vlastního rodinného zázemí. Po odchodu z pěstounské péče, z dětského domova či jiného ústavního zařízení dostanou 15 tisíc korun měsíčně. Podmínka ale je, že budou pokračovat ve studiu.

Sociální zabezpečení a změny od ledna 2022

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dále dochází od 1. 1. k těmto změnám:
 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 38 911 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 867 728 Kč,
 • rozhodná částka [daňový základ] zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 93 387 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 9 728 Kč, z toho je minimální záloha na pojistné činí 2 841 Kč,
 • měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 892 Kč, z toho minimální záloha na pojistné činí 1 137 Kč,
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2022 činí 147 Kč.

Rostoucí mzdy od ledna zvýší zálohy živnostníků

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda na 16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda roste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Platy rostou ve zdravotnictví, sociálních službách i jinde

Od 1. ledna 2022 se valorizují platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, a to následovně:

 • 1. stupnice – zaměstnanci jinde neuvedení – nevalorizuje se, platové tarify zůstávají na úrovni let 2020 a 2021,
 • 2. stupnice – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – o 700 Kč,
 • 3. stupnice – nelékařští zdravotničtí pracovníci – 2. až 7. platová třída o 700 Kč, 8. až 15. platová třída o 6 %,
 • 4. stupnice – lékaři a zubní lékaři – o 6 %,
 • 5. stupnice – pedagogičtí pracovníci v regionálním školství – o 2 %.

–VRN–

24 KOMENTÁŘE

 1. Jsem dva roky po těžkém úraze pravého kolene, velmi špatně chodím, čeká mne další operace, už dvakrát jsem žádala a průkazku ZTP, s dvakrát mi byla uznána pouze TP, která je mi úplně k ničemu, neboť ani nedojdu na zastávku, ani bych nevylezla do MHD ! Jestli by se mělo něco změnit, tak jednání s námi mrzáky, protože pokud nemáte dobré známé, nebo správnou barvu pleti, tak s vámi vymetou, jako s děvkou. Nikdy bych si nepomyslela, že ČSSZ a ÚP, jsou jedny s nejhorších organizací v tomhle státě, práce posudkových lékařů je kapitola sama o sobě…ponížit nemocného člověka. Kdy se už proboha změní tohle..?????

  • Mám přesně stejnou zkušenost s problematikou získání průkazu ZTP, už jen to, že nesmyslně vyřizuje ÚP, ale informace si stejně vyžaduje od OSSz (LPS). Jako ID 2.st. mám mj. stanovenu diagnózu “artroza III.stupně” ortopedem. Dotazoval jsem se na NRZP, co s tím a bylo mi řečeno, že po zpřísnění ve věci průkazů ZTP “musí lékař ortoped uvést jakousi (právně) přesnou formulaci”, jinak prostě ZTP nedostanete !? Naprostý souhlas – průkaz TP je úplně na howno – pardon, ale je nutno použít přesný výraz …

  • A to jste zjevně ještě nežádala o invalidní důchod !!!!! Mám III. invaliditu stát mi zakázal pracovat (posudkem o invaliditě), ale na inv. důchod nemám nárok – jen umřít, to můžu – alespoň by mě měli z krku.

 2. Bohužel musím souhlasit. S úřadem práce mám špatné zkušenosti, a nejsem sama. Mám už 30 le roztroušenou sklerozu a plný invalidní důchod. Marně žádám o zvýšení příspěvku na péči, přiznali mi jen lehkou závislost, přitom ven nevycházím vůbec, a doma bojuji o každý krok.
  Doložila jsemsvůj zdravotní stav zprávami od 3 lékařů, včetně vyšstření MR, a stejně jim to nestačí. Asi to vůbec nečtou. Socialní správa by lidem měla pomáhat, ale spíš ještě hází klacky pod nemocné nohy.

 3. Můj dotaz směřuje k navýšení částek pro bezmocnost u nižších kategorií, tedy 1 a 2. Dříve se tak označovali lidé s tělesným postižením a podle toho v jaké byli skupině se jim dostalo příspěvku pro bezmocnost. Třetí stupeň postižení se potom rozdělil na dvě skupiny a bylo jim podstatně přidáno na příspěvku. První a druhé skupině zůstala výše příspěvku stejná. Příspěvek nám byl naposledy zvednut před mnoha lety a od té doby nám nebylo přidáno. Ano můžeme si zažádat o přezkoumání posudkovým lékařem, ale náhodou něco napíšete špatně, či nesrozumitelně, nebo si to posudkový lékař vyloží jinak a můžete přijít o vše, co jste doposud právem čerpali. Někdy mi připadá, že tito posudkový lékaři nemají pro tuto činnost ani kvalifikaci a argumenty si cucají z prstu. Jsem už 30 let v invalidním důchodu a můj stav se postupem času horší. Od začátku jsem byl zařazen do druhé skupiny s trvalou invaliditou. Před půl rokem jsem si musel nechat udělat novou průkazku, protože mi stará končila. Obvodní doktor mi vypsal potřebná lejstra pro posudkovou komisi a poslal na patřičná místa. Téměř 3 měsíce jsem byl v napětí, jak dopadnu. Nikdo si mne nepozval a nepotřeboval tak vidět můj zdravotní stav ve skutečnosti. Nevím na jakém základě bylo takto rozhodnuto, ale abych přišel o bezmocnost bylo nemožné. Jen jsem tajně doufal, že by mne mohli přeřadit do vyšší třídy bezmocnosti. To se nestalo a tak si říkám, kdy nám přidají ze 4400 korun na měsíc na vyšší částku. Na den tak vychází asi 133 korun, což je asi jedna hodina úklidu, nákupu, nebo jiné pracovní činnosti. Při rostoucích cenách za vše je jasné, že porostou i ceny za služby pro postižené. Jak dlouho bude trvat vládě, nebo sociálním službám, než to pochopí a přidají i skupinám s lehčím postižením?

  • PŘESNĚ, pořád NEZVEDAJÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI U 1. ANI 2. STUPNĚ, ZVÝŠILI TO JEN 3. A 4. A NIKDO O TOMTO PROBLÉMU NEMLUVÍ, SLUŽBY SE ZDRAŽILI PŘECE VŠEM, kteří potřebují pečovatele. Myslím, že dávku nezvedli buď od roku 2006 (nebo od roku 2008, každopádně to je přes deset let)! Vemte si jak se od té doby změnily ceny. Od té doby sociální služby podražily a tento rok to zase zdraží. Takže si zaplatíte stále méně a méně péče, až vám defakto nesmyslně nízká částka bude skoro k ničemu, nebo třeba bude stačit jen na hodinu týdně, což nic neřeší. Někdo se navíc nevejde do tabulek, nezvládne skoro nic a přesto mu to nechtějí navýšit, takže pak zbyde jen ústav, pokud ovšem zbyde místo a budou pacienta chtít. Je to teď dost tristní. VŮBEC SE O TOMTO PROBLÉMU NEMLUVÍ, PROČ?

 4. Dobrý den. Proč sakra píšete neúplné pravdy. Spoustě pěstounů se zvýšení netýká, ba naopak je ponížený a bez sociálního a zdravotního pojištění!! Měli by jste si přečíst celý nový zákon ohledně pěstounské péče, než něco zveřejníme!!

 5. Dobrý den!
  Bohužel novela pestounstvi není ve prospěch všech pestounů. Naopak. Je přínosem pouze pro profesionalni pěstouny. Velmi citelne ochudila nepribuzné nezprostredkované pěstouny a i majoritni skupinu pěstounů tzv.bio pěstouny. Těch je přes 7000 z celkového počtu necelých 10500. Tim přichází o socialni jistoty a leckdy i o možnost se o svěřené děti starat bez obrovských osobních problémů. Například nezapočítávání let do důchodu, ztráta výhod placeni sociálního a zdravotního . Pro babičky těsně před penzí, které se kvůli svěřeným opuštěným dětem vzdaly svých pracovních míst je to rána mezi oči, nikoliv pomoc.

 6. Novela zákona přidá penize pouze zprostředkovanym pěstounům to jsou pěstouni kterým vybral děti krajský úřad ostatnim pěstounum kteří se dítěte ujali bez požehnání kraje nebo přibuzenskym pěstounum naopak penize ubrala včetně sociálních jistot.Když už zveřejňovat tak celou pravdu.

 7. Dobrý den můj dotaz je..jak je..píší že pěstounům přidali peníze..ano..přidali ale zproztředovaným..pan Juchelka dal návrh a senát to schválil..aniž by znal celou problematiku..všichni pěstouni jsme byli na jedné lodi..ted mají zproztředovaní pěstouni 16200,-..a na potřeby dítě 6895,-..my nezprodkovaní jsme přišli o 5000,-..a nekteří se musí jít hlásit na ÚP…tak bych prosila..aby psali a mluvili pravdu..není podle nich pěstoun jako pěstoun..my nezproztředkovaní jsme pro vládu..senát adt..pouze hnusný odpad!!!!ale děti musíme vychovat stejně jako Ti zproztředkovaný…léky..oblečení..jídlo..vzdělání..školení..děláme stejně jako oni..

 8. Pěstounům se touto novelou situace naopak často velmi zhorší! Například my jsme si před pár lety vzali postiženou holčičku do dlouhodobé pěstounské péče. Není příbuzná, žila dokonce v jiném okrese. K nám jezdila na hostitelskou péči. Šla z ústavu do ústavu, bylo nám jí líto, tak jsme jí přes soud přijali ke svým 3 dětem. Kvůli svému postižení vyžaduje mimořádnou péči. Novelou přijdeme o 10 000,- měsíčně.

 9. Jasně hlavně se nezapomeňte vychválit,komu přidáte.Ale , že nám “prarodičům”seberete 5000kc to už se nechlubite. Nám se otočil život že dne na den,nelituji toho.Ale matka a otec se flákáji, dělat nebudou a proto jim nebyli ani vyměřeny,”alimenty”….jsou to přece chudáci co nemají.😔A my máme vyživovací povinnost??????Super….a kdo bude vyživovat nás????? Možná by to chtělo se zamyslet

 10. Nabídla jsem 2 měsíce pomoc s klukem postižené matce. Vykašlala se na to. Otec kluka to v hlavě taky neměl moc poskládané a na kluka se taky vykašlal. Zažádala jsem tedy o pěstounskou péči a kluka mám u sebe. Jsem nezprostředkovaný, nepříbuzný pěstoun a je ze mě socka. Tak díky vládě a hlavně velmistrovi Juchelkovi, že to tak úžasně vymysleli. Zdar zdravému rozumu !

 11. Právě my máme 3 děti v pestrou ske péči, a ještě další tři naše, nevím kde najdu práci, ale aj tak nedokážu si představit ze kdyby jsme s manželem měli stejný sme y kdo nám děti dá do skoly když tu nemáme nikoho, a ještě když onemocní, nedovedu si představit to ze jeden po druhém onemocní a zase doma, a určitě zaměstnavatel mi to terovat nebude, stim starším co máme vpestounske péči potřebuje pořád někdo sním dělat ukoly a učit se, a ten nejmenší půjde příští rok do skoly, tak fakt nevím, naco to je všechno dobrý, ajaky je rozdíl mezi nama pestounmi prarodičů, já nijak nejsem příbuzná jsou vlastně jako cizí, jsou to vlastně vnoučatka od manžela, ale já je beru jak svoje, ale fajt nevím jaký je rozdíl mezi profesionály a my prarodice, nechapu… Tak doufám ze něco udělají a zamysli se ve vládě 🤔😊

 12. Mám vnučku v pěstounské péči od miminka. Jsem samozivitelka. Teď mi seberou skoro 5000kc. Vše se zdrazuje, energie, najem, voda, jídlo . Nevim jak se s vnučkou uživíme. Je to hrozný.

 13. Kromě politického turisty Juchelky(TOP09-ANO) je pod zákonem také podepsaná senátorka za KDU-ČSL M.Horská. Má teď u svého stranického šéfa ministra Jurečky co napravovat.
  „Je to systémová změna, vědělo se o ní, diskutovalo se o ní, není to omyl. Je to záměr,“ dodává senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL), která je zpravodajkou novely za senátní výbor pro sociální politiku, že šlo o cílenou změnu (Seznamzprávy 5.9.2021).
  Ve své funkci místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR se nechává inspirovat Svatou Anežkou Českou a chápe svou roli jako službu národu a dobré věci (www.KDU-ČSL).Poněkud pomýlená paní.
  Všichni, kdo chtěli dětem pomoct, tak jsou nyní “po zásluze potrestáni”, a to jen proto, že je nevybrala úřednice na krajském úřadě a označila za VHODNÉ.

 14. Jsem 66 léta vdova pěstounka dvou vnuků 9 a 12 let. O děti se starám 4.rok. Syn(jejich otec je onkologický pacient je po třech operacích hlavy) není schopen se o ně starat, matka se za celou dobu ani neozvala ,kde je. Jistě pochopíte, že jsem si představovala stáří trochu jiné. Děti milují a pokud zdraví dovolí.nevzdám se jich. Bohužel finanční situace u mne hraje určitou roli, v mém věku již nezvládnu žádný přivídělek a práce mi jde trochu pomaleji. Oba chlapci mají diagnostikované ADHD a jejich obecné znalosti neodpovídají jejich věku. Myslí si pánové co schválili tento zákon o diskriminaci biopěstounů, že to dělám pro obohacení???

 15. Mám pocit, že autor článku vůbec neví.. jsem dlouhodobá pěstounka, prarodič.. tedy nevybraná úřadem, pouze soudní cestou. Rozdělení pěstounů bylo velmi nešťastné. Po zesnulé dcerce v roce 2016 jsem se ujala dvou malých dětí 2 a 4 roky. Jsem 50+. Ze dne na den se nám obrátil život. Přišla jsem o zaměstnání, zhoršil se zdravotní stav.. Po úpravě dávek přijdeme skoro o 7tis, včetně daňového bonusu. Sama si mám platit zdravotní a před důchodem sociální???? Tak jsem se včera musela nahlásit na ÚP, kde vlastně ani nevěděli co mají dělat..o tom byste měli napsat…. nic více ponižující jsem nezažila. Co se týče práce, ráda bych pracovala, ale nemohu směnovat, pracovat víkendy.. mám malé děti . nikdo nemá zájem, pouze nabídnou krátkodobě brigádu. Paní Maláčová a spol. v podstatě se nedostali do situace, kterou teď prožíváme my pěstouni ,, nevybraní “. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a pan ministr Jurečka pomůže novelu upravit.

 16. Česká Vlado já pečují o dítě neteř, cizí pečuje o cizí dítě, napište mi rozdíl ! Snad se starají lip než já jako strejda ? Napište mě rozdíl mezi mnou (strejda) a cizí s cizím dítětem !

 17. Tak sjem si přečetla příspěvky a jsem znechucená Vašimi názory.
  Bohužel jsem musela využít po 40letech zaměstnání sociální služeby. Je pravdou, že si nemůžu na Úřad práce ve Svitavách absolutně stěžovat. Úřednice mi vše srozumitelně vysvětlily a pomohly mě s vyřízením. Samozřejmě do výše možností zákonů.
  Nebude tedy chyba na Vaši straně? Zneužívání systému se stalo samozřejmostí. To vím z bežné praxe. Podotýkám, že jsem již ve starobním důchodu a potkala mě velmi vážná nemoc a nepříjemná životní situace.

  • Mám stejnou zkušenost s Úřadem práce na Praze 2. Úřednice (vstřícné),vše podrobně vysvětlili (ochrnul jsem po očkování na Covid) a pokud jsou v pořádku potřebné dokumenty, šlo vše v naprosté pohodě.
   Jen ten příspěvek je naprosto směšný….. jak na dopravu tak příspěvek na péči, pokud se týká dnešní inflace, vše se valorizuje a na tyto potřebné dávky kašlou. Jsem ve starobním důchodu (vdovec) a když to napíšu velmi kulantně mám co dělat abych vyšel a to mám odpracovaných 38 let….

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here