57 % všech reinfekcí koronavirem připadá na leden 2022

0
269
reinfekci
Foto: Pixabay.com

Přes 57 procent opakovaných nákaz koronavirem se v Česku potvrdilo v jednom měsíci, a to lednu 2022. Skokový nárůst reinfekcí odborníci vysvětlují nástupem nakažlivějšího omikronu. Výrazně se snížil průměrný věk lidí s reinfekcí.

Jen letos v lednu se v Česku opakovaně nakazilo podle dat Státního zdravotního ústavu [SZÚ] koronavirem s příznaky onemocnění covid-19 celkem 16 347 osob. To představuje více než 57 procent ze všech potvrzených případů reinfekcí.

„Ve skutečnosti byl počet reinfekcí, k nimž došlo během ledna 2022, ještě vyšší, neboť u značného počtu případů dosud probíhá validace dat a nejsou uzavřeny,“ upozorňuje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Česko v březnu sundá respirátory na většině míst

U opakovaně nakažených osob se interval mezi první a druhou epizodou onemocnění pohyboval v rozmezí 60 až 694 dny. Medián byl 352 dny. Podle zástupců SZÚ aktuální vývoj tak vykázal velmi podobný trend jako celkový soubor dat o reinfekcích od počátku šíření koronaviru v Česku. Avšak již tak podobná nebyla letos v lednu věková struktura u osob s potvrzenou reinfekcí.

„Medián věku byl nižší a činil jen 19 let,” říká Kynčl.

Od března 2020 se v Česku potvrdilo 28 341 reinfekcí

Odborníci vědí, že skokový nárůst opakovaných nákaz v lednu 2022 vyvolal nástup, respektive již převažující omikron varianta viru. Celkem od prvně potvrzeného případu nákazy koronavirem v březnu 2020 u nás laboratoře nahlásily 28 341 opakovaně potvrzených onemocnění covid-19.

Za prokázanou reinfekci je považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů,“ připomíná Jan Kynčl.

Postcovidový syndrom po omikronu se neliší od delty

Dodává, že u většiny opakovaných onemocnění byl ovšem odstup mezi epizodami podstatně delší. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů činí 356 dní.

Tři milionů potvrzených případů covidu-19

V období od 1. března 2020 do 31. ledna 2022 do Informačního systému infekční nemoci [ISIN] zdravotníci nahlásili v součtu více než 3 miliony případů covid-19. A mezi nimi SZÚ, podle výše jmenovaných kritérií, vyhodnotil 28 341 nákaz jako potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19.

Z toho jich 16 538 připadá na ženy a 11 803 na muže. Věkové rozpětí osob s prodělanou reinfekcí covidu-19 je od nuly do 100 let, medián činí 30 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění se u všech reinfekcí pohybuje v rozmezí 60 až 694 dny.

Identifikovali jsme také dalších více než 27 tisíc [27 004] případů možných reinfekcí covid-19, u nichž ale minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově,“ upřesňuje Jan Kynčl.

Do ČR tento týden dorazí proteinové vakcíny Novavaxu

A u dalších 65 915 zatím nejasných případů ještě probíhá ověřování případné opakované nákazy. Nicméně více než 80 procent z nich pracovníci laboratoří podle Kynčla odhalili právě v průběhu měsíce ledna 2022.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here