Život s rakovinou nekončí, upozorňuje Tulipánový měsíc

0
938
mesic
Tulipánový měsíc Amelie pořádá od roku 2013. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se setkávají s onkologickým onemocněním. / Foto: Amelie

Je tady březen – měsíc tulipánů. Upozorňuje na to, že rakovina není a nesmí být tabu. Dobrovolníci proto vyrážejí do nemocnic, aby nemocným ukázali, že život s diagnózou rakovina nekončí. A informují i laickou veřejnost.

Letos již podesáté v řadě organizuje nezisková organizace Amelie takzvaný Tulipánový měsíc. V něm upozorňuje na potřebu otevřené podpory a komunikace s onkologicky nemocnými lidmi i jejich blízkými.

„Strach z nemoci, dlouhodobá izolace, obavy z budoucnosti – to vše přináší onkologicky nemocným a jejich blízkým do života velký stres. V Amelii se jim v březnu snažíme zpříjemnit prostředí onkologických ambulancí, oddělení i čekáren a poslat jim vzkaz, že na svou nemoc nejsou sami,“ říká koordinátorka Centra Amelie v Liberci Petra Kuntošová.

Onkologické pacienty dohánějí i finanční problémy

Stejně jako v předchozích letech i letos dobrovolníci z Amelie vyrážejí do desítek onkologických oddělení nemocnic, v nichž pacientům předávají obrázky, psaníčka od lidí z celého Česka i další pozornosti, jimž zdobí jejich pokoje. Cílem akce [program zde] je podle organizátorů vnést do českých nemocnic nádech jara a s ním i změnu a naději.

Téma onkologických pacientů je navýsost aktuální

Téma onkologických pacientů je teď aktuálnější více než kdy jindy. Důvod jsou dva roky pandemi covidu-19. Ty zapřičínily omezení preventivních návštěv kontrolu, sreeningových programu a vyšetření.

„S rakovinami se teď roztrhl pytel, protože lidé mají zanedbanou péči. Problémy vidíme i v oblasti duševního zdraví. I tady rostou počty onemocnění, ale i úrazy. Ty jsou i z nepohody v rodinách, kde dochází k násilnostem a podobně,“ potvrzuje šéf české pojišťovny Simplea Martin Švec.

Jeho slova přitom dokládají i statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS]. Ten potvrdil, že předloni poklesly ve srovnání s rokem 2019 hlavně screengová vyšetření v onkologických programech:

  • Screeningová mamografie: -6,9 %.
  • Cervikovaginální screeningová cytologie: -7,1 %.
  • Test okultního krvácení do stolice / screeningové TOKS: -16,9 %.
  • Screeningová kolonoskopie: -12,0 %.

Podle Martina Švece aktuální situace z hlediska pojistných případů teď příliš radostná není. Pozornost je upřena na covid, ale problémy mají lidé i bez něj. A mnozí z nich jsou právě onkologičtí pacienti. Problémy jim vyvstávají i v momentě, kdy nejsou pojištění. Anebo jsou, ale jsou pojištěni nesprávně.

„Dnešní pojistky zahrnují mnoho drobných rizik. Na mysli mám například drahé denní odškodné při úrazu od osmého dne. A lidé si ho berou do smluv na úkor například pojištění invalidity. Vypadá to sice lákavě, dostat pár tisíc při vymknutém kotníku, ale v momentě, kdy skončím na vozíku nebo s vážnou onkologickou diagnózou, nemohu chodit do práce, a třeba máte hypotéku, jsou potřeba k vykrytí propadu příjmu spíše miliony korun,” říká.

Loňské propady akutní a preventivní péče jsou alarmující

A dodává: „Ale bohužel lidé stále chtějí z pojištění raději dostat pár tisícovek při prkotinách, než pořádný balík v případě těžkého úrazu nebo nemoci. A když už je poradce přesvědčí, že tato rizika fakt nejsou potřeba, tak při prvním vymknutém kotníku tu smlouvu zruší, protože je dle klienta na nic, neboť nic nedostal.” 

V Česku přibývá 90 tisíc onkologických pacientů za rok

Ročně v Česku lékaři diagnostikují zhoubný nádor u necelých 90ti tisíců pacientů. Podle údajů z ÚZIS žije v české populaci kolem 600 tisíc onkologicky nemocných. Na nádorová onemocnění u nás ročně umírá 27 tisíc lidí.

Lékaři v ČR objeví každý rok nádor u 90ti tisíců lidí

Informace ÚZIS potvrzují, že i přes každoroční nárůst zhoubných nádorů, klesá úmrtnost na ně. Například v roce 1995 byl počet hlášených novotvarů [bez nádoru kůže] 44 495. V roce 2005 byl jejich počet 52 116 a v roce 2015 jich registr evidoval 58 358.

To znamená, že za posledních 20 let vzrostl počet pacientů s diagnózou nádorového onemocnění o 13 863 případů. To je 31% nárůst. Nádory postihují více muže než ženy. V roce 2015 onemocnělo nádorem 31 236 mužů a 27 122 žen. Opačný trend vykazují počty úmrtí na zhoubný nádor. Ty se od konce devadesátých let začaly mírně snižovat. V porovnání se západními evropskými státy ale je výskyt rakoviny v Česku stále o něco vyšší.

Orientace onkopacientů v léčbě i pomoci není dobrá

Podle ÚZIS u nás v roce 1995 zemřelo na novotvary [zhoubné nádory, mimo nádory kůže] celkem 29 462 osob, v roce 2005 se počet zemřelých snížil na 28 033 a v roce 2015 dokonce na 26 852 zemřelých. Což značí téměř 10% pokles úmrtnosti na onkologická onemocnění za posledních 20 let.

Česká onkologie patří mezi špičku

Pokles úmrtnosti lékaři připisují včasné diagnostice. Ta úspěšnost léčby výrazně zlepšuje.

„Česká onkologie patří mezi minimálně evropskou, ale i světovou špičku. A čeští občané mají štěstí, že jsou občany právě ČR. Onkologická léčba u nás odpovídá světovým autoritám, jež léčbu doporučují a určují,“ říká předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK FN v Motole Jana Prausová.

Upřesňuje, že historie onkologie u nás sahá až do roku 1905, kdy vznikl Spolek pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary. Úspěšné léčbě pomáhají i pravidelné screeningové programy a informovanost o rizicích vzniku nádorů.

Vakcíny proti rakovině si klestí cestu k pažím pacientů

U mužů se nejčastěji objeví rakovina prostaty [22 %], rakovina plic [14 %] a na třetím místě jsou pak rakovina tlustého střeva a konečníku [9 %].

U žen dominuje nádor prsu [26 %], s výrazným odstupem následují kolorektální karcinomy [8 %], gynekologické nádory [děložní tělo 8 %, vaječníky 4 %].

Měsíc březen patří onkologickým pacientům

V měsíci březnu lidé zapojeni do Tulipánového měsíce organizace nenavštěvují jen onkologické pacienty, ale na svých akcích informují i laickou veřejnost, že onemocněním rakovinou život nekončí.

„Tulipánový měsíc přináší s jarem i naději. Nenechává onkologicky nemocné izolované a uzavřené v jejich světě. Naopak propojuje svět za zavřenými dveřmi nemocnic a ten venku. Zapojuje veřejnost a informuje,“ popisují smysl Tulipánového měsíce zástupci Amelie, jež onkologickým pacientům stejně jako jejich rodinám a blízkým zajišťuje psychosociální podporu již od roku 2006.

Amelie zkoumá nespavost u onkologických pacientů

Dodávají, že pořádají i nespočet přednášek, odborných kurzů, workshopů a setkání s pacienty, jež v boji s rakovinou zvítězili. Upozorňují, že i sami lidé se mohou zapojit do benefičních akcí na podporu bezplatných služeb psychologů a sociálních pracovníků pro onkologické pacienty, třeba koupí tulipánů online.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here