Těžký covid zřejmě odvrátí další lék, sabizabulin

0
1344
sabizabulin
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pohotovostní pracovní skupina pro mimořádné situace Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA] posuzuje lék sabizabulin k léčbě covidu-19. Lék zřejmě snižuje riziko úmrtí u pacientů s těžší formou onemocnění.

O zahájení hodnocení léčivé látky sabizabulin, která se používá při léčbě rakoviny, u evropských úřadů informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

„Pohotovostní pracovní skupina pro mimořádné situace [Emergency Task Force, ETF] Evropské agentury pro léčivé přípravky zahájila přezkum údajů o používání sabizabulinu k léčbě covid-19,“ potvrzuje ve své zprávě lékový regulátor.

O hodnocení léčivého přípravku ze strany EMA nepožádal jeho výrobce, americká biofarmaceutická společnost Veru, ale Německo. Naopak ve Spojených státech firma již požádala Úřad pro kontrolu potravin a léčiv [FDA] o povolení léku k nouzovém použití.

Wisconsinská biofarmaceutická společnost Veru se zabývá vývojem nových léků na léčbu covidu-19 a další virová onemocnění. Především ta související se syndromem akutní respirační tísně. Daří se jí i ve vývoji účinných preparátů na léčbu rakoviny prsu a prostaty. Veru je nástupce společnosti Wisconsin Pharmacal založené roku 1971, která původně vyráběla a prodávala chemické spotřebitelské produkty.

Studie ukazují pozitivní dopady na léčbu covidu

Při hodnocení sabizabulinu odborníci EMA posoudí všechny údaje získané z klinických studií, které jim dodala společnost Veru. Těch se zúčastnili hospitalizovaní pacienti se středně těžkým až těžkým onemocněním covid-19 ve vysokém riziku syndromu akutní respirační tísně [ARDS].

„Výsledky této studie naznačují, že léčba sabizabulinem by mohla snížit počet úmrtí u těchto pacientů ve srovnání s placebem, léčbou neúčinným přípravkem,“ uvádí zástupci českého lékového ústavu.

EMA podrobně sleduje zásoby léků na covid i poptávku

Sabizabulin podle informací uvedených na stránkách výrobce užívají pacienti perorálně [ústy] jednou denně. Jde o preparát s širokými protizánětlivými a antivirovými vlastnostmi. V lidském organismu lék narušuje mikrotubuly, které tvoří součást vnitřní „kostry“ buněk. Tyto mikrotubuly hrají roli při vstupu viru SARS-CoV-2 [virus, který způsobuje onemocnění covid-19, pozn. red.] do buněk a podobně i při výstupu z buněk.

„Vazbou sabizabulinu na části mikrotubulů se očekává, že sabizabulin ovlivní životní cyklus viru a omezí jeho replikaci [množení] a šíření,“ popisuje účinky léku SÚKL.

Očekává se podle něj i to, že přípravek dokáže tlumit některé zánětlivé reakce přicházející po infekci covid-19. Včetně reakcí, jež vedou k syndromu akutní respirační tísně a úmrtí.

Jde o první přezkum léku

Evropská léková agentura uvedla, že v případě sabizabulinu jde vlastně o první přezkum, který lékový regulátor zahájil podle článku 18 nového nařízení EU [nařízení 2022/123] o posílené úloze EMA při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Právě tato norma posílila postavení EMA v době mimořádných událostí týkajících se ohrožení veřejného zdraví.

„ETF provede přezkum a zašle doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky [CHMP] EMA, který vydá stanovisko,“ uvádí SÚKL ve své zprávě.

Zhodnocení účinků a bezpečnosti přípravku sabizabulin na léčbu covidu pomůže především unijním státům při rozhodování udělit léku ve své zemi povolení k jeho použití. To ještě před jeho případnou registrací.

Přezkum sabizabulinu úřady zahájily 27. července 2022 podle článku 18 nařízení 2022/123 na žádost Německa. Členské státy EU pak mohou toto stanovisko využít, pokud budou chtít použít tento léčivý přípravek ještě před jeho případnou registrací.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here