Chronicky nemocní mladší 70 let dostanou od zítřka 24. března unikátní kód k přednostnímu očkování proti covidu-19. Unikátní kód jim předá ambulantní specialista po posouzení vážnosti jejich zdravotního stavu. Pak se pacient sám registruje v centrálním rezervačním systému [CRS], unikátní kód platí do dubna.

Chroničtí pacienti mladší 70 let si mohou od středy 24. března rezervovat termín k očkování proti covidu třemi způsoby. První z nich je u svého praktického lékaře, který je k vakcinaci sám zaregistruje ze své ordinace. Druhou možností zůstává očkování v nemocničním zařízení, kde se pacient se svou nemocí dlouhodobě léčí. A s platností od středy 24. března se pak chronicky nemocní mohou k očkování přihlásit pomocí unikátního kódu, který dostanou od svého ambulantního specialisty. Registrační unikátní kód jim sice předá lékař, registrovat se ale musí sami v CRS právě prostřednictvím přiděleného čísla.

Na očkování se zájemci s přiděleným unikátním kódem registrují na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„Kód je určen pouze pacientovi a je zakázané jej předávat nebo sdělovat jakékoli jiné osobě,“ upozorňuje ministerstvo s tím, že platnost unikátního kódu je časově omezená do konce dubna 2021.

K očkování u praktika se neregistrují zájemci centrálně

„Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech,“ dodávají zástupci pacientských organizací.

Změna registrace by totiž narušila distribuci očkovacích látek. Tím by mohlo dojít k jejich nespotřebování a v konečném důsledku i k znehodnocení.

Registrace chronicky nemocných není složitá

Chronické pacienty osloví s možností přednostního očkování ambulantní specialista, nebo jej může o unikátní kód požádat sám pacient. Nárok na přednostní očkování však ale nemají všichni chroničtí pacienti, ale pouze ministerstvem a odbornými společnosti přesně vymezené skupiny pacientů. Seznam diagnóz a odborností je k nahlédnutí zde.

Rezervační systém očkování zavádí novou SMS s PIN2

Seznam konkrétních diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu covidu sestavila Klinická skupina Covid MZ ČR s ohledem na doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC], Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Institutu Roberta Kocha. Odborníci pracovali i s daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] o osobách s covidem hospitalizovaných na JIP/ARO.

„Bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi, byl sestaven příslušnými odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České kardiologické společnosti,“ uvádí MZ ČR.

Kdo může požádat o unikátní kód

Požádat svého ošetřujícího specialistu o přidělení unikátního kódu mohou od zítřka například diabetici léčení antidiabetiky a inzulinem. Dále obézní pacienti s BMI nad 35 kg/m2, nemocní s dlouhodobou plicní nemocí jako jsou CHOPN druhého a vyššího stupně, idiopatickou plicní fibrózou. Požádat také mohou pacienti dlouhodobě léčení s ledvinami [hemodialýza, imunosupresivní léčba, snížená ranální funce], játry, onkologičtí pacienti, lidé po transplantaci a čekající na náhradní orgán, kardiologičtí pacienti, lidé s vysokým krevním tlakem léčení dvěma nebo více farmaky. Žádat o unikátní kód mohou také pacienti s neurologickým a neuromuskulárním onemocněním.

V další skupině přednostně očkovaných chronicky nemocných pak jsou podle seznamu kupříkladu pacienti s vrozenou genetickou nemocí [schizofrenie, mentální retardace, pacienti s demencí, aj.]. Jsou tam i pacienti s oslabeným imunitním systémem a pacienti s poruchou autistického spektra. Ti dostanou přístupový kód ale až v další etapě očkování.

Prioritně naočkovaná smí být podle seznamu také osoba, která pravidelně a dlouhodobě pečuje o osobu z výše uvedených kategorií.

Praktická stránka očkování prostřednictvím kódu

Ve chvíli, kdy lékař určí „svého“ pacienta k očkování, rozhodne o přidělení unikátního kódu pro něj. Pokud jej nemocný obdrží, pak se přes internet s pomocí unikátního kódu zaregistruje v CRS k očkování proti covidu. Poté vyčká na zprávu o volném termínu na očkování. S sebou do očkovacího centra si nesmí zapomenout vzít lékařskou zprávu, kterou doloží svoje onemocnění a přednost v očkování.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here