Vyplácení odměn zdravotníkům provází komplikace

0
2518
vyplaceni_odmen_zdravotnikum

Vyplácení odměn zdravotníkům mimo akutní péči za práci v podzimní vlně covidu provázejí potíže. Nárok na ně mají jen lékaři uvedení ve smlouvě poskytovatele s pojišťovnou. Podmínka pro plnou odměnu je i smlouva poskytovatele se všemi zdravotními pojišťovnami, v opačném případě se odměna krátí podle poměru zastoupení pojišťovny v kraji.

Na nesrovnalosti kolem vyplácení odměn zdravotníkům mimo lůžková zařízení upozornila ve svém dopise Česká lékařská komora [ČLK]. Její prezident Milan Kubek si v něm stěžuje na nesprávně zvolený postup při vyplácení odměn zdravotníkům. A zároveň žádá k jednání o nápravě. Apel adresuje ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi [za ANO], jeho náměstkyni pro zdravotní pojištění Heleně Rögnerové, dále premiérovi Andreji Babišovi [ANO] a řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Zdeňku Kabátkovi.

S odvoláním na desítky stížností ze strany zdravotníků Milan Kubek v dopise upozorňuje, že novela kompenzační vyhlášky, která upravuje odměny pro zdravotníky mimo akutní péči ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, skrývá několik zádrhelů bránící vyplácení odměn všem zdravotníkům.

„Ministerstvem zvolený postup při vyplácení odměn na druhou vlnu pandemie bohužel vede k tomu, že řada zdravotníků slibované odměny nedostane,“ píše Kubek v dopise.

Uvádí zároveň, že na důvody bránící vyplacení odměn všem zdravotníkům, ČLK ministerstvo zdravotnictví upozorňovala. Bohužel marně, píše se v dopise. Ministerstvo zdravotnictví se prozatím k celé záležitosti oficiálně nevyjádřilo. V minulosti ovšem uvedlo, že zdravotní pojišťovny mají dost peněz i na kompenzace zdravotníkům mimo akutní péči.

MZ ČR: Zdravotní pojišťovny mají dost i na kompenzace

První zádrhel je absence zdravotníka ve smlouvě

Odměnu dle stávajícího znění kompenzační vyhlášky dostanou za práci v pandemii pouze zdravotníci uvedení ve smlouvě poskytovatele se zdravotní pojišťovnou k loňskému 31.12.  Výše odměny se vypočítá z týdenní hodinové kapacity, která je taktéž uvedena v příloze č. 2 smlouvy. Na odměnu nemá nárok ani zdravotník, který je sice ve zmiňované příloze uveden, ale jeho úvazek je nulový.

„Údaje v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nic nevypovídají o skutečných pracovních úvazcích zdravotníků u poskytovatele a objemu odvedené práce,“ brání se v dopise ČLK.

Uvádí dále, že některé zdravotní pojišťovny, respektive jejich pobočky odmítají do přílohy č. 2 zdravotníky uvádět, pokud nejsou nositeli výkonů. Anebo pokud již překročili kapacitu, kterou je zdravotní pojišťovna ochotna akceptovat. Další důvod absence zdravotníka v příloze je dle ČLK zpožděná aktualizace nahlašovaných změn zdravotní pojišťovnou.

„Do přílohy č. 2 nejsou uváděni rezidenti, ani lékaři s kmenem (L2) nebo bez kmene (L1), resp. pokud uvedeni jsou, jsou uváděni s nulovým úvazkem,“ vysvětluje dále ČLK.

MZ ČR vypsalo dotace na odměny pro zdravotníky

Druhý zádrhel je smlouva se všemi pojišťovnami

Další důvod krácení odměn pro zdravotníky přináší ve vyhlášce podmínka uzavřených smluv poskytovatele zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci mají v daném kraji zastoupení.

„Pokud poskytovatel nemá s některou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, nebude mu vyplacena část odměny odpovídající zastoupení dané pojišťovny v kraji,“ popisuje ČLK s tím, že nesmluvní poskytovatel nedosáhne na odměny vůbec.

Další zvyšování platby za státní pojištěnce má své limity

Prezident Kubek v dopise připomíná, že zástupci komory na nedostatky v postupu vyplácení odměn zdravotníkům upozorňovali již v připomínkovém řízení.

„Ministerstvo bohužel tento princip i přes znalost výhrad zástupců zdravotníků zakotvilo do vyhlášky, a nese za to plnou odpovědnost,“ píše prezident s upozorněním, že nedostatky zvyšují napětí mezi provozovateli zařízení a zdravotníky samotnými.

Vyplácení odměn zdravotníkům

Odměny za práci v období od října 2020 do února 2021 dostane lékařský i nelékařský personál ve zdravotnictví v částce až 75 tisíc korun hrubého. Záchranáři dokonce až 120 tisíc korun. Z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR načerpají odměny zdravotníci v akutní péči. Ostatním se vyplatí z veřejného zdravotního pojištění. To za situace, kdy už nyní zdravotní pojišťovny upozoňují, že jejich letošní hospodaření skončí nulou, ne-li v deficitu.

Kompenzační vyhláška 2021 odmění nejen záchranáře

Poskytovatelům lůžkové péče ministerstvo již na odměny poslalo 12,4 miliardy korun. Zaměstnanci je tak na svůj účet dostanou společně s dubnovou či květnovou výplatou. Odměny pro personál mimo akutní péči vyje pojišťovny na dalších zhruba 12,6 miliardy korun. Podle úřadu by je měli zaměstnanci dostat v květnové výplatě.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here