EZkarta se dle úřadu pro digitalizaci ministerstvu nepovedla

0
417
digitalizaci
Foto: Freepik.com

Mobilní aplikace EZkarta, která eviduje podaná očkování, je již dostupná ke stažení do všech typů systémů mobilních telefonů. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše [Piráti] ale je přínos této aplikace více než diskutabilní.

Aplikace EZkarta spadá pod Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Avšak stejnou funkci jako do provozu uvedená EZkarta nabízí podle Ivana Bartoše už i Portál občana spravovaný Digitální a informační agenturou [DIA]. Přičemž už v připomínkování zákona o elektronizaci zdravotnictví, jehož je EZkarta součástí, úřad místopředsedy vlády pro digitalizaci uvedl, že ministerstvo zdravotnictví svůj návrh EZkarty nekonzultovalo s agenturou DIA.

„Stejnou funkci má již Portál elektronického zdravotnictví, a i Portál občana,” shrnuje hlavní výtku v připomínkách k návrhu EZkarty kancelář místopředsedy vlády pro digitalizaci a zástupci DIA.

„Nepovažujeme za hospodárné stavět již třetí informační systém se stejnou funkcionalitou,” dodávají s tím, že stejnou funkci, jakou nabízí EZkarta, mohou mít i jiné a již fungující aplikace spravované právě agenturou DIA.

Mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob reagoval, že konzultace při přípravě návrhu zákona s DIA probíhaly. A v současné době úřad spolupráci s DIA koordinuje. Blíže chce ministerstvo zdravotnictví aplikaci EZkarta veřejnosti představit tento týden ve středu [20.3.] na tiskové konferenci. Té se zúčastní i ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Stát na občany chrlí jednu aplikaci za druhou

Podle připomínek DIA by data do aplikace EZkarta měl poskytovatel zdravotní péče vkládat individuálně a až na žádost pacienta. Což agentura nepovažuje za efektivní elektronizaci.

„Takové řešení je však z hlediska digitalizace zbytečně složité a nefunkční. EZkarta jako taková je v podstatě prázdná schránka a informace se v ní budou objevovat, pokud si osoba požádá, aby v ní byly,“ kritizují aplikaci zástupci DIA.

Na modernizaci softwarů ve zdravotnictví půjde 2,4 mld. Kč

Navíc údaje se do ní mají zanášet ručně a se zpožděním až 30 dnů, upozorňuje na další nedostatky DIA v připomínkách.

Rovněž kritizuje, že se občan nedozví, pokud o něm budou nové údaje do karty zapsány.

„Hodnota takové aplikace je diskutabilní,” shrnují připomínkující úřady.

K legislativnímu návrhu dále uvedli, že ministerstvo zdravotnictví vznik nové služby s DIA nekonzultovalo.

„Dovolujeme si zdvořile dotázat, co vede předkladatele k závěru, že novela zákona o elektronizaci zdravotnictví se netýká působnosti Digitální a informační agentury jakožto ústředního správního úřadu, který mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační technologie,” uvádí úřad.

EZkarta je jen další z aplikací

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba se připomínky vztahovaly zejména k zákonnému zmocnění. Nyní podle něj dochází k interní diskusi v rámci jejich projednání.

„Nicméně v souvislosti s připomínkami není sebemenší důvod nerealizovat spuštění aplikace EZkarta,” uvedl Jakob.

eOčkování je u ledu. Veškerá očkování se zapíší do ISIN

S DIA podle něj ministerstvo spolupracuje například na způsobech přihlašování do aplikace. A podle Jakoba bude komplexní infrastruktura aplikace EZkarta jako mobilní brány do elektronického zdravotnictví budována ve více než deseti krocích v příštích dvou letech.

„Veškeré přípravné kroky, jako například klíčová výběrová řízení a interní zajištění kapacit, byly ze strany MZ ČR již absolvovány. A v současné době připravujeme harmonogramy komplexní realizace,” přiblížil mluvčí resortu.

EZkarta nasaje data o očkování za poslední rok

Aplikace EZkarta vznikla úpravami aplikace Tečka zavedené v době pandemie covidu jako průkazky o absolvování očkování, prodělání covidu či negativním výsledku testu na nemoc.

Spory kolem eOčkování ukazují pravý český kocourkov

Jako první by měla EZkarta nahrávat údaje o očkování. Po přihlášení například pomocí bankovní identity, eObčanky nebo mobilního klíče eGovernmentu se dostane uživatel do seznamu jemu podaných očkování. Avšak jen za poslední rok. Do aplikace se mají nahrávat i očkování proti covidu nebo výsledky testů na něj. Zákonní zástupci si mohou do EZkarty přidávat děti.

Pacienti by v ní podle důvodové zprávy měli mít přístup k datům, které o nich MZ ČR eviduje. Například v systému e-recept, ve zdravotnické dokumentaci nebo v registrech podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

„Jedná se o státem garantovanou mobilní aplikaci, která přináší pacientovi posílení kontroly nad jeho daty a dostupnými službami. Využití EZkarty je tak čistě na svobodné vůli pacienta a její využití je vázáno pravidlem opt-in,” píše ministerstvo v důvodové zprávě.

Neelektronizaci zdravotnictví resortu vytýká už i NKÚ

Pravidlo opt-in znamená, že aplikaci musí pacient sám aktivně začít používat. Na rozdíl od třeba lékového záznamu. Jeho sdílení s lékařem či farmaceutem musí uživatel výslovně zakázat, kdy jde o pravidlo opt-out.

Aplikace umožňuje přidat oprávnění jiné osoby, která může záznamy o očkování v aplikaci vidět. Úřad místopředsedy vlády pro digitalizaci kritizuje i užití slova “mandát” pro toto oprávnění. Pojem ‘mandát’ není právně využíván pro označení oprávnění k zastupování obecně, ale je užíván ve specifických případech pro oblast voleb, uvedl. Doporučuje jeho nahrazení vhodnějším slovem. Zároveň tvrdí, že problematika takového zastupování bude komplexně pro všechny agendy státu řešena novým registrem, který se připravuje.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here