Na covid v ČR zemřelo 8 dětí. ČVS doporučuje očkování

3
2138
ockovani
Ilustrační foto: Pixabay.com

Proticovidové vakcíny pro děti od 5 do 11 let jsou v Česku. Česká vakcinologická společnost se zástupci pediatrických a dalších odborných společností vydala doporučení k jejich očkování proti covidu-19.

Společné doporučení k očkování dětí a mládeže ve věku od pěti let proti onemocnění covid-19 vydala Česká vakcinologická společnost [ČVS ČLS JEP] společně s Českou pediatrickou společností ČLS JEP a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP. Dále se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

„Doporučením se rozšiřuje a nahrazuje Doporučení k očkování dětí ve věku 12-15 let a adolescentů proti nemoci covid-19 ze dne 16. 7. 2021,“ tvrdí ČVS ve svém doporučení.

Děti od pěti let se začnou hlásit k očkování od 13.12.

Zároveň připomíná, že vakcína proti covidu-19 Comirnaty společností Pfizer/BioNTech je schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky [EMA] ve dvou formulacích. A to 10 mcg pro děti ve věku 5-11 let [0,2 ml každá dávka] a 30 mcg pro děti od 12 let a dospělé [0,3 ml každá dávka]. Upřesněme, že očkovací látka proti covidu-19 Spikevax společnosti Moderna je evropským lékovým regulátorem zatím schválena pro děti od 12 let a dospělé.

Téměř 330 tisíc dětí nakažených koronavirem

Ve svém stanovisku lékaři uvádějí, že k 6. prosinci 2021 se v Česku onemocnění covid-19 prokázalo téměř u 330 tisíců dětí ve věku do 15 let. To je ze všech věkových skupin 14,8% podíl. Uvádí, že počet a podíl dětských případů z celkového počtu pacientů, u kterých se potvrdilo onemocnění covid-19, na podzim 2021 prudce vzrostl. K čemuž podle nich došlo v důsledku vysoké infekčnosti cirkulující varianty koronaviru. A současně také nízké proočkovanosti dětské populace.

„Věkově specifická incidence, na rozdíl od předchozích, je v podzimní epidemické vlně nejvyšší právě u dětí do 15 let věku,“ píší lékaři ve svém doporučení.

Comirnaty je vhodná i pro děti od pěti let, tvrdí výrobci

V nemocnicích bylo dosud kvůli covidu-19 hospitalizováno přes 1 250 dětí ve věkové kategorii 0 až 14 let [kolem 0,42 % ze všech případů]. Osm dětí v České republice dle ČVS na nemoc covid-19 od začátku pandemie zemřelo [ve věku 0, 2, 4, 7, 10, 11, 16 a 17 let].

Smrtnost ze zachycených dětských případů odpovídá 0,002 procenta. V období od začátku pandemie do konce května 2021 byla nemoc covid-19 téměř jedinou příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění,“ uvádí odborníci.

Long covid syndrom u dětských pacientů

Kromě akutního onemocnění vyvolává covid-19 u dětí dle odborných společností také dlouhodobé zdravotní potíže označované jako “long covid”. Jde o multisystémové zánětlivé onemocnění [MIS-C, multisystem inflammatory syndrome of children/PIMS-TS, paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2].

„Většina dětí se syndromem PIMS-TS [MIS-C] vyžaduje intenzivní péči. A podle literatury je smrtnost onemocnění kolem jednoho až dvou procent,“ upozorňují lékaři.

Německá Stiko nedoporučila plošně očkovat děti od 5 let

V České republice zdravotníci dosud potvrdili přes 250 případů syndromu long covid a žádné úmrtí. Riziko rozvoje tohoto onemocnění se tak pohybuje kolem 1:1100 dětí s prodělanou infekcí SARS- CoV-2.

Nezáleží přitom na závažnosti samotného onemocnění covid-19, upozorňují lékaři. V některých případech se totiž dle nich jednalo dokonce o mírný nebo bezpříznakový průběh onemocnění. Průměrný věk dětských pacientů s long covid syndromem je dle lékařů devět let [v České republice je průměr osm let]. Přičemž ve více než 90 procentech dochází k postižení myokardu [93% postižení myokardu z dat multicentrické evropské studie u 286 případů dětí, pozn. red.].

ČVS: Očkování mRNA vakcínami je účinné i bezpečné

Zástupci odborných společností ve svém doporučení připomínají i výsledky klinických studií očkovací látky proti covidu-19, jež je dostupná i v České republice. Data z těchto studií potvrzují vysokou imunogenitu očkování u dětí ve skupině 12 až 15 let a stejně tak i u dětí ve věku pět až 11 let.

„Ve velkých klinických studiích i během postregistračního sledování je prokázána účinnost mRNA vakcíny v prevenci symptomatické PCR potvrzené nemoci covid-19 u dospělých více než 90 procent. Stejně vysoké účinnosti bylo dosaženo i ve všech dětských klinických studiích, včetně dětí od pěti let věku očkovaných nižší dávkou [účinnost 90,7 %],“ tvrdí lékaři v doporučení s tím, že u očkovaných dětí s průlomovou infekci byl pak její průběh mírnější než v kontrolní neočkované skupině.

Finský úřad nedoporučil plošné očkování malých dětí

Klinické studie dětské varianty vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech podle lékaůř prokázaly vedle účinnost i to, že jsou bezpečné a očkovanými dobře tolerované. Ve třetí fázi klinických testů, na základě jejíchž výsledků tuto vakcínu Evropská komise na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA] podmínečně registrovala, vědci nezjistili žádné závažné nežádoucí účinky. A to jak u adolescentů, mladistvých, tak i u dětí ve věku pět až 11 let.

„Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy,“ upozorňují odborné společnosti.

Dle doporučení se vzácné nežádoucí reakce dále sledují

Ve svém doporučení lékaři ale i zmiňují, že rozsah dětských klinických studií neumožňuje zachytit vzácně se objevující nežádoucí účinky. Proto se bezpečnost vakcín bude dle nich sledovat i po její registraci. Uvádí tak alespoň údaje získané z doby očkování dětí ve Spojených státech, Izraeli a Velké Británie, kde se již děti od pěti let proti covidu-19 očkují.

„Během postregistračního sledování byly v USA, Izraeli a Spojeném království hlášeny případy myokarditid a perikarditid. A to mnohem častěji u mladších osob mužského pohlaví a častěji po druhých dávkách mRNA vakcín a byla jednoznačně prokázána jejich souvislost s vakcinací,“ píší v doporučení.

Riziko myokarditidy po podání mRNA vakcíny je vzácné  

Podle dostupné analýzy dat je výskyt 12,6 případů peri[myo]karditid na 1 milion druhých dávek vakcíny u osob ve věku 12 až 39 let. Příznaky se objevují v převážné většině případů do sedmi dnů po aplikaci druhé dávky vakcíny. Většina osob s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována. Průběh onemocnění byl mírný a většina pacientů se rychle uzdravila.

„Podle dostupných dat benefit očkování stále významně převyšuje jeho rizika ve všech věkových kategoriích. U chlapců ve věku 12-17 let, což je skupina nejvíce ohrožena postvakcinačními kardiálními příhodami, je riziko 56-69 případů na 1 milion aplikovaných druhých dávek,“ píší lékaři ve svém stanovisku.

Očkování a jeho schéma u dětí od pěti let věku

Vzhledem k výše uvedenému lékaři ze zmíněných odborných společností doporučují podání základního dvoudávkového očkovacího schématu dětem od pěti let v odstupu 21 dnů u vakcíny Comirnaty. U skupiny těžce imunokompromitovaných dětí je doporučeno podání třetí dodatečné dávky v odstupu 28 dní od podání druhé dávky bez ohledu na věk, tedy i u dětí od 5 let věku.

„Podání posilovacích dávek v odstupu šesti měsíců od podání druhé dávky se doporučuje pro věkovou kategorii dospělých od 18 let. Potřeba přeočkování dětí dosud nebyla stanovena,“ upřesňují.

Všechna očkování bude nově evidovat systém eOčkování

Pokud dítě mezi první a druhou dávkou dosáhne věku 12 let, druhou dávkou by měla být vakcína Comirnaty pro osoby starší 12 let [30 mcg / 0,3 ml]. Pokud však takovéto dítě dostane druhou dávku vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 5 až 11 let, nemusí se dávka podle doporučení ČVS opakovat.

Po prodělaném onemocnění covid-19 se může dle odborného doporučení očkování odložit o tři až šest měsíců. Stejná možnost platí i pro dokončení očkovacího schématu [aplikace druhé dávky] v situaci, kdy se onemocnění potvrdilo po podání první dávky vakcíny.

–VRN–

3 KOMENTÁŘE

  1. Klinické zkoušky booster dávky Comirnaty (třetí Pfizer) výsledky pro děti 12-15 let: vážné následky typu smrt nebo život ohrožující nebo nutnost hospitalizace nebo prodloužení současné hospitalizace, permanentní postižení: 0,4% (5/1131)
    vážné vedlejší efekty po vakcíně, které jim bránily v dělání běžných denních činností: vážné bolesti hlavy, vážné průjmy, vážné bolesti svalů nebo kloubů nebo zhoršení existujícího stavu, zimnice
    10,7% (121/1131)
    https://www.cdc.gov/…/slides…/03-COVID-Wallace-508.pdf strany 22 a 25

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here