Kdo nepije, není Čech. Konference o alkoholu změnu asi nepřinese

0
200
alkoholu
To, že celebrity v médiích běžně propagují alkoholické nápoje, je v Česku běžné. A běžné je i to, že se politici i prostřednictvím obrázků s alkoholem ucházejí o hlasy voličů. To, že tím vytvářejí normy ve společnosti, jim nejspíš nedochází. Na obrázku je premiér Petr Fiala na letošním předvolebním setkání v Poděbradech. S pivem v ruce na reklamních fotografiích ale najdete většinu tuzemských politiků. Na konferencích se pak řeší, jak snížit konzumaci alkoholu v Česku a od negativních dopadů jeho užívání ochránit děti. A záštitu nad nimi přebírají zase politici. Lékaři pak marně upozorňují na problémy závislostí nejen u dospělých, ale i dětí a mládeže. Foto: ODS

Česko potřebuje zpřísnění legislativy týkající se dostupnosti alkoholu, omezení reklamy na alkoholické nápoje a zavedení programů na podporu rodin a vzdělávání rodičů o rizicích užívání alkoholu.

A také potřebuje zvýšit kontroly a sankce za porušování těchto opatření. Alespoň taková potřeba vyplynula z konference Alkohol, děti a násilí, kterou pořádal Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR spolu s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Záštitu nad akcí převzala členka sněmovního Výboru pro zdravotnictví poslankyně Renáta Zajíčková [ODS].

Potřebujeme přijmout systémová opatření, která povedou ke skutečným změnám. Nelze se spoléhat na jednotlivá řešení, ale musíme kombinovat různé strategie a postupy,“ řekl na akci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Dodal, že česká politika ve vztahu k alkoholu musí být postavena na reálných datech a zkušenostech z praxe, to včetně zahraničních.

WHO upozornila na potíž u reklam výrobců alkoholu

Přidal i pár čísel ze statistik. Z nich vyplývá, že nepříjemnou situaci kvůli konzumaci alkoholu jinou osobou zažilo v posledních 12 měsících téměř 15 procent dospělých a více než polovina dospívajících. Domácí násilí pod vlivem alkoholu zasahuje podle Vobořila bezmála dvě procenta rodin. Svědky domácího násilí bylo v posledním roce opakovaně přibližně sedm procent dětí a dospívajících. Tato čísla jsou znepokojivá. Vysoká míra užívání alkoholu a s ním spojené násilí mají závažné důsledky pro společnost.

Podle národního protidrogového koordinátora i dalších účastníků akce ochrana dětí a prevence násilí vyžadují trvalou a koordinovanou snahu celé společnosti. S jeho vyjádřením souhlasila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Ochrana dětí a prevence násilí jsou prioritami, které musíme prosazovat na všech úrovních. Společenská odpovědnost znamená, že každý z nás musí přispět k potřebné systémové změně a efektivnější ochraně práv a potřeb dětí v naší zemi,“ vyjasnila.

Od slov k činům… Avšak k jakým?

Účastníci konference navrhli několik klíčových opatření. Patří mezi ně zpřísnění legislativy hned v několika oblastech. Konkrétně se vyslovili pro:

  • Omezení dostupnosti alkoholu.
  • Omezení reklamy na alkoholické nápoje.
  • Zvýšení kontrol a sankcí za porušení těchto návrhů.
  • Zavedení edukativních programů o rizicích alkoholu.

Na akci se diskutovalo také o možnosti zavedení speciálních daní na alkoholické nápoje s cílem snížit jejich dostupnost. Většina z těchto navrhovaných opatřeních avšak nejsou ničím novým. Problém je, že prozatím k nim nikterak nedochází.

„K tomu mělo dojít už dávno. Je hodně obtížné provádět zdravotní prevenci u lidí, kteří jsou od útlého dětství soustavně obelháváni reklamou,“ uvedl již před lety v rozhovoru pro Zdravé Zprávy psychiatr a emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice Karel Nešpor.

Karel Nešpor: Alkohol v pivu se nedaní. A to je chyba

Na otázku, proč se Česko v konzumaci alkoholu, a to i mezi mladistvými, objevuje na předních příčkách odpověděl: Důvody jsou jasné: Nízká cena, v rozporu se zákonem vysoká dostupnost a agresivní reklama často zaměřená na mládež.“

Z uvedeného vyplývá, že účastníci konference nepřišli s ničím novým, natož, aby představili konkrétní kroky, které podniknou, aby uvedená opatření vstoupila v platnost. Zůstalo tak u obecných frází.

„Naše snaha musí směřovat k prevenci a minimalizaci rizik spojených s konzumací alkoholu. A to nejen prostřednictvím legislativních opatření, ale i zvýšenou informovaností a podporou rodin,“ řekl Jindřich Vobořil.

Otázka alkoholu a legalizace měkkých drog

Potíž je, že realita je docela jinde. Naopak místo toho, aby se situace zlepšovala z pohledu nedostupnosti alkoholu zejména pro mladistvé i omezení jejich kontaktu s reklamou na alkohol, dlouhodobě se zhoršuje. Problém jsou i tabákové výrobky. To, že v Česku propagují alkohol v televizi známé tváře, s výjimkou lékařů, už nikoho příliš nepřekvapuje.

Podle pediatrů a adiktologů situaci neprospěje ani vládou Petra Fialy [ODS] prosazované a národním protidrogovým koordinátorem Vobořilem připravované rozvolnění pravidel pro užívání marihuany v Česku.

Adiktologové i dětští praktici odmítají komercializaci konopí

Přitom už dnes nejde “pouze” o marihuanu a alkohol. Trendy ukazují na kombinaci těchto látek spolu s léky nebo doplňky stravy u dětí a mládeže. Primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Petr Koťátko nedávno potvrdil, že u dětí a mládeže v posledních dvou letech přibývá otrav volně prodejnými léky, jako jsou ty s paracetamolem nebo ibuprofenem. A děti je často kombinují s nelegální drogou, třeba konopím, a i je nezřídka zapíjí alkoholem.

Děti se otravují paralenem i ibalginem. A často je zapíjí alkoholem

„Týdně nám přivážejí čtyři pět dětí a mladistvých ve věku mezi 12 až 18 lety s různým stupněm intoxikace a různou kombinací užitých léků, velmi často v kombinaci s alkoholem. V osmdesáti procentech se jedná o demonstrativní sebevraždy. Ale nechybí ani bláznivé výzvy ze sociálních sítí,“ popsal Petr Koťátko.

Na konferencích je vždy všechno jasné

Zmíněná konference ale přece jen mířila jinam, než je komplexní řešení závislostí v Česku. A už vůbec nemířila přímo na děti a mládež. Naopak, jak uvedli její organizátoři, cílila zejména na otevřenou diskuzi a návrhy opatření, které by přispěly k minimalizaci negativních dopadů užívání alkoholu na děti a prevenci násilí páchaného na dětech.

Mládež končí na detoxifikaci kvůli pervitinu a THC. Lůžek je málo

To přesto, že se opírala i o opatření obsažená v Akčním plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025 schváleném vládou v dubnu 2023. Avšak, jak vyplynulo ze slov zmocněnkyně pro lidská práva, od alkoholu jako takového příliš neuhnula.

Je nezbytné, aby společnost jako celek převzala odpovědnost za ochranu dětí před negativními dopady alkoholu a násilí. Kombinace preventivních opatření, podpory rodin a přísného postupu proti nežádoucím dopadům konzumace alkoholu je klíčem k úspěchu,“ řekla Šimáčková Laurenčíková.

Ministr zdravotnictví Válek promluvil na téma alkohol

A aby snad nikdo nezůstal na pochybách, o co jde především, dodala: „Každé dítě má právo na bezpečné a zdravé dětství.“

Své k tématu řekla poslankyně Zajíčková. Podle ní nadměrná konzumace alkoholu a násilí v rodinách mají devastující dopady na vývoj dětí a jejich úspěch ve škole a v životě.

„Naším úkolem je přijmout taková opatření, která změní vztah celé společnosti k alkoholu. Pozitivní roli ve změně může sehrát také nově vznikající pozice dětského ombudsmana. Iniciativu pana Vobořila velmi vítám,“ řekla.

Vyučení lidé pijí ročně o 4,5 litru alkoholu víc než vysokoškoláci

A snad, aby účastníci konference nezůstali dětem a mládeži nic dlužni, závěrem vyzdvihli potřebu dalšího výzkumu a sběru dat pro lepší porozumění souvislostem mezi alkoholem a násilím. A také se shodli na nutnosti pokračovat v dialogu a spolupráci napříč resorty, aby byla takzvaně zajištěna co nejúčinnější implementace navržených opatření.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here